Precyzyjne wykrywanie wycieków wody w Katowicach

Nazywam się Maciej Krysztafkiewicz jestem właścicielem firmy Termeo z siedzibą w Żorach. Od 2010 r. specjalizuję w lokalizowaniu wycieków wody oraz diagnostyce problemów jakie wywołała woda wypływająca z instalacji wodnych, dachów, tarasów do wnętrza budynków. W tym czasie przeprowadziłem pozytywną lokalizację setek nieszczelności z instalacji wodnych, cieknących dachów i tarasów. Muszę także nieskromnie wspomnieć o moich sukcesach w wykrywaniu wycieków wody z instalacji wodociągowych i nitek instalacji hydrantowej. Oferuję Państwu pełną ofertę na lokalizację wycieków wody z instalacji wewnątrz budynków jak i na zewnątrz.

Posiadam ogromne doświadczenie w diagnostyce instalacji i poszukiwania przyczyn szkód wodnych. Wykrywamy wycieki z wszystkich instalacji w Katowicach najlepszej jakości sprzętem o najwyższej czułości i rozdzielczości. Jesteśmy w stanie podjąć się każdego badania instalacji wodnej i rozwiązania każdej hydrozagadki. Naszym największym atutem jest to, że jesteśmy w stanie wskazać miejsce nieszczelności, naprawić uszkodzoną instalację oraz osuszyć zalane powierzchnie. Wszystko to może być rozliczone bezgotówkowo z ubezpieczycielem.

Wykonujemy w Katowicach próby ciśnieniowe wszystkich instalacji wodnych w tym instalacji CO i podłogówki, lokalizujemy wycieki z instalacji wodnych oraz kanalizacji. Przeprowadzamy inspekcje rur kanalizacyjnych w zakresie od 32 mm do 160 mm. Jeżeli jest to możliwe cały zakres prac diagnostycznych rozliczamy w trybie bezgotówkowym z Państwa ubezpieczycielem ( wyjątkiem są wycieki z instalacji wodociągowych oraz instalacji poza budynkami).

Pomimo tego, że jesteśmy z Żor praktycznie codziennie lokalizujemy wycieki wody w Katowicach. Stolice Górnego Śląska zawsze mamy pod drodze, to wie każdy kto korzystał z naszych usług, że jesteśmy szybko i sprawnie podjąć badania mające na celu wskazanie miejsca nieszczelności.

Próba ciśnieniowa Katowice

Badanie szczelności instalacji wodnych w Katowicach to podstawowe badanie jakie zawsze należy wykonać w czasie diagnostyki instalacji w budynku. Próba szczelności pokaże, czy instalacja wody zimnej, ciepłej oraz centralne ogrzewanie są szczelne. Badanie polega na podłączeniu do instalacji wodnej manometrów (nasze urządzenia są wzorcowane i bardzo dokładne), podniesieniu ciśnienia w układzie, a następnie obserwacji czy jego wartość będzie stała czy będzie spadała. Spadek ciśnienia czynnika badawczego ( próba może być wykonana wodą lub sprężonym powietrzem) oznacza tylko jedno – wyciek i dalsze poszukiwanie – wskazanie miejsca wycieku wody. Każda próba zakończona jest wykonaniem dokumentacji – protokołu próby szczelności. W budynkach wykonujemy dwa rodzaje podstawowych pomiarów szczelności :

Próba szczelności instalacji wodnych w Katowicach

Badanie szczelności instalacji wody ciepłej i zimnej w mieście Katowice to pierwsze badanie jakie wykonujemy przed każdym poszukiwaniu wycieku wody. Musimy być pewni czego szukamy, jak duży jest wyciek i czego możemy się spodziewać w dalszej części badania. Próba ciśnieniowa trwa zwykle jedną godzinę, choć zdarzają się trudne przypadki i walka z instalacją przez pół dnia. Całe badanie wymaga doświadczenia w interpretacji wyników badania, ponieważ instalacje wykazują spadki ciśnienia, nawet te szczelne. Brzmi to paradoksalnie, ale na tym polega cała sztuka wykonywania prawidłowych prób szczelności instalacji wodnych. Większość prób ciśnienia musi być odpowiednio przygotowana. Tygodniowo wykonujemy od 20 do 30 badań szczelności instalacji w tym wiele w Katowicach. Po wykonaniu pomiaru badawczego przygotowywany jest odpowiedni dokument – protokół prób wykonanych badań ciśnieniowych.

Próba ciśnieniowa instalacji CO Katowice

Sprawdzenie czy szczelna jest instalacja grzewcza jest znacznie trudniejsze od sprawdzenia szczelności instalacji wodnej. Dlaczego tak się dzieje ? Instalacja grzewcza jest zwykle znacznie bardziej rozległa, mogą pojawić się grzejniki i obiegi ogrzewania podłogowego. Próba ciśnieniowa instalacji grzewczej może być wykonana wodą lub powietrzem. Woda kontrolowane są instalacje w budynkach zamieszkałych, a powietrzem w budynkach w stanie surowym. To są dwa zupełnie odmienne badania, ponieważ czynnik badawcze mają inne właściwości fizyczne i inaczej zachowują się w sprawdzanych układach. Próbę szczelności CO dzielimy zwykle na badanie szczelności nitki zasilania instalacji i nitki powrotu instalacji grzewczej. Szczelność instalacji ogrzewania podłogowego wykonujemy odłączając i testując poszczególne obiegi grzewcze osobno. Taki sposób testowania daje najlepsze wyniki badawcze, jest najdokładniejszy, choć wymaga dużo pracy i sprzętu pomiarowego. Każdy pomiar szczelności w Katowicach zakończony jest wykonaniem odpowiedniej dokumentacji.

Lokalizacja wycieku wody Katowice

Prace związane ze wskazanie miejsca nieszczelności instalacji w budynkach przypominają rozwiązywanie zagadki. Mamy poszlaki, dowody istnienia nieszczelności – mokre ściany, ruch wodomierza, czasami pojawia się szum wycieku lub kapiącej wody. Na podstawie tych danych oraz wyników wykonywanych badań pomiarowych instalacji, badania termowizyjnego, próby szczelności instalacji gazem znacznikowym oraz badań nasłuchowych jesteśmy w stanie wskazać miejsce nieszczelności instalacji. Przeciek wody czasami ma miejsce, pod grubą warstwą styropianu, foliami izolacyjnymi oraz pod ogrzewaniem podłogowym. Takie wyzwania podejmujemy codziennie, szukanie wycieku nie jest zadaniem łatwym, ale dajemy radę. Kluczem do wysokiej skuteczności i precyzji lokalizacji przecieków jest mistrzowskie oponowanie techniki gazu znacznika. Praktycznie wszyscy nasi klienci z Katowic, widzieli jak posługujemy się gazem – mieszaniną azotu i wodoru, gdzie wodór jest znacznikiem. Poszukiwanie miejsca, gdzie spod posadzki lub ze ścian wydobywa się gaz jest podstawą naszego badania poszukiwania wycieku wody. Nasze sukcesy zawdzięczamy przede wszystkim genialnym urządzeniom pomiarowym jakie używamy oraz doświadczeniu zdobytemu przez lata szukania wycieków z instalacji. Oczywiście nie byłoby udanej lokalizacji używając tylko samego gazu, jest cała gama innych pomocniczych technik badawczych. Wszystkie ona dają ten upragniony wynik, wskazanie miejsca, gdzie jest wyciek wody. Odkuwamy posadzkę i ścianę, weryfikujemy miejsce wskazane miejsce. W 70 % lokalizacji pierwszy strzał jest trafiony, czasami musi być jednak mała powtórka i dobicie niesfornej nieszczelności za drugim podejściem.

Kamera termowizyjna Katowice

Badanie termowizyjne to przede wszystkim badania pomocnicze. Jego wynik ma duże znacznie dla całego poszukiwania wycieku. Kamera termowizyjna pomaga wskazać przebieg instalacji pod posadzką i w ścianach. Genialnie pokazuje zawilgocenia na ścianach i pod płytkami ceramicznymi. Termowizja w Katowicach to niezastąpione narzędzie w przypadku dużych wycieków z instalacji ciepłej wody użytkowej (CWU) oraz wypływów wody z instalacji ogrzewania, a przede wszystkim z ogrzewania podłogowego. W tych przypadkach zwykle użycie samej kamery termowizyjnej wystarcza w zupełności do samodzielnego zlokalizowania miejsca nieszczelności. W przypadku mniejszych nieszczelności sama termo kamera nie jest wystarczająco precyzyjnym urządzeniem pomiarowym, potrzebuje pomocy.

Wyciek z kanalizacji w Katowicach

Kanalizacja to obok instalacji wody zimnej, ciepłej oraz CO jedno z możliwych źródeł napływu wody. Nieszczelność kanalizacji może powstać w momencie jej składania przez hydraulików powszechnym błędem jest brak uszczelek na łączeniu rur. Taki defekt może tworzyć niewielki wyciek, bardzo trudny w diagnostyce. Brak uszczelki na rurze kanalizacyjnej nie jest widoczny w czasie inspekcji TV, jedynie zadymianie instalacji odpływowej może wskazać takie miejsce nieszczelności. W Katowicach wycieki z rur kanalizacyjnych to około 20 % wszystkich nieszczelności jakie lokalizujemy. Najczęściej są to uszkodzona syfony i rury odpływowe pod wannami i brodzikami. Rury kanalizacyjne są bardzo podatne na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a przede wszystkim zgniecenia, rozbicia i przewierty. Tego typu uszkodzenia są doskonale widoczne w czasie inspekcji rur kanalizacyjnych wykonanych sprzętem wizyjnym o odpowiedniej rozdzielczości. Wykonujemy kamerowanie instalacji w Katowicach w rurach od średnicy od 32 mm do 160 mm. Każda inspekcja kanalizacji jest nagrywana i stanowić może dowód dla wykonawcy lub winowajcy uszkodzenia instalacji. Sprawdzenia rur kamerą jest badaniem zupełnie bezinwazyjnym, nie zajmuje wiele czasu, daje pełny pogląd na to, co dzieje się w rurach kanalizacyjnych ukrytych w ścianach i posadzce. Wykonujemy specjalistyczne próby szczelności dymem kanalizacji w Katowicach . Posiadamy profesjonalny sprzęt do zadymiania kanalizacji w budynkach wielorodzinnych, wieżowcach, galeriach handlowych oraz dużych obiektach użyteczności publicznej. W przypadku kiedy w budynku wyczuwalny jest odór kanalizacji zadymienie jest w stanie unaocznić drogę jaką wędruje odór od nieszczelnej instalacji kanalizacyjnej w stronę miejsc używanych przez ludzi.

Rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielem w Katowicach

W przypadku jeżeli posiadacie Państwo polisę ubezpieczeniową ZAWSZE należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Przy zgłaszaniu szkody należy zapytać czy w polisie jest opcja POSZUKIWANIA PRZYCZYNY SZKODY. Jeżeli jest, to możemy rozliczyć się bezgotówkowo. Podpisujemy odpowiednie dokumenty i wykonujemy wszystkie prace diagnostyczne, naprawcze oraz osuszanie zalanych powierzchni bez złotówki wydanej z Państwa kieszeni. Jeżeli mieszkanie Państwo w Katowicach i macie Państwo problem ze zgłoszeniem szkody proszę o telefon 731 925 925 na pewno pomogę.

Wyciek wody z instalacji wodociągowej Katowice

Wyciek wody z rurociągu podziemnego zawsze generuje potężne straty wody, a przez to koszty. Proponujemy Państwu nasze usługi w mieście Katowice polegające wskazaniu miejsca nieszczelności instalacji podziemnej instalacji wodociagowej lub hydrantowej za pomocą nowoczesnych metod badawczych.

Metoda lokalizacji nieszczelności za pomocą cyfrowej korelacji szumów

Jest to najprzyjemniejsza, moim zdaniem, i najbardziej dokładna metoda poszukiwania wycieków wody z instalacji podziemnych. Polega na porównaniu poziomu szumów z czujników urządzenia znajdujących się po przeciwnych stronach badanego odcinka nieszczelnego rurociągu. Technika ta wymaga znajomości materiału ( materiałów) z jakich wykonano badane rury , konieczna jest znajomość ich średnicy oraz dokładnej długości badanego odcinka. Badanie trwa kilka minut, oprogramowanie korelatora analizuje otrzymane informacje, co pozwala do wskazanie miejsca nieszczelności do kilkunastu centymetrów. Lokalizacje wycieków za pomocą korelacji szumów wykonujemy w Katowicach, ale także w innych miastach Górnego Śląska.

Metoda poszukiwania wycieków za pomocą badania nasłuchowego

Każdy wyciek z instalacji wodnej jest szumem, wyciek z instalacji podziemnych są znacznie większe do tych z budynkach i dlatego generowany poziom szumu jest tak wyraźny i charakterystyczny, że można za pomocą mikrofonu gruntowego czyli geofonu wskazać obszar ponad przebiegającym w gruncie rurociągiem o podwyższonym poziomie hałasu wyciekowego, co sugeruje lokalizację miejsce nieszczelności. Zestaw do badania nasłuchowego składa się z mikrofonu gruntowego ( tzw. dzwon), urządzenia moderującego dźwięk oraz słuchawek nausznych operatora urządzenia.

Metoda wykrywanie wycieków z rurociągów gazem znacznikowym

Jest to metoda diagnostyczna bardzo podoba do tej używanej w lokalizacji wycieków z instalacji w budynkach. Badanie polega na podaniu gazu znacznika ( mieszanina azotu i wodoru, gdzie wodór jest znacznikiem) do instalacji. Kolejnym krokiem jest detekcja wodoru na powierzchni gruntu. W miejscu, gdzie pojawia się wodór mamy nieszczelność rury wodociągowej.