Kamera termowizyjna - wycieki wody

Kamera termowizyjna w diagnostyce wycieków wody

Urządzenie rejestrujące obraz w podczerwieni potocznie nazywane kamerą termowizyjną to bardzo cenne narzędzie diagnostyczne w poszukiwaniach wycieków wody oraz inspekcji budynków i mieszkań po zalaniu. Termo kamerą podobnie jak każdym specjalistycznym narzędziem pomiarowym należy potrafić się posługiwać. Wynik pomiaru termowizyjnego zależy od wielu w czynników i każde badanie powinno być odpowiednio przygotowane. Same dobre chęci samozwańczych fachowców termowizji mogą nie wystarczyć. W kwestii wykrywania wycieków wody diagnozujemy najciekawsze medium pod kątem fizycznym czyli wodę. Konieczna jest przede wszystkim podstawowa wiedza o właściwościach fizycznych wody oraz znajomość możliwości sprzętu pomiarowego czyli kamery termowizyjnej.

Zabrane przez lata doświadczenie w badaniach termowizyjnych (do grudnia 2021 mam wykonanych ponad 40 tys. termogramów), setki zlokalizowanych wycieków wody, certyfikaty międzynarodowych organizacji termowizyjnych oraz prowadzone własne szkolenia termowizyjne – potwierdzają moje najwyższe przygotowanie do wykrywania wycieków wody. Pomimo tego, że używam bardzo dobrej jakości sprzętu – posiadam miedzy innymi kamerę termowizyjną FLIR T 540 o rozdzielczości 464 x 348 punktów, w bardzo niewielu przypadkach traktuję badanie termowizyjne wycieku jako główne i jedyne badanie mające na celu wskazanie miejsca nieszczelności. To proste, nie ufam kamerze termowizyjnej. Dlaczego? Błąd pomiarowy jest duży, a skutych płytek nie da się od tak włożyć i zafugować. Mam za dużo szacunku do Państwa własności i za mało zaufania do badań termowizyjnych. Oczywiście codziennie używamy kamer termowizyjnych, w sumie w firmie mamy ich kilka (FLIR T 250 oraz FLIR C5), ale interpretujemy wyniki zawsze ostrożnie i z rozwagą.

Jak znaleźć wyciek wody kamerą termowizyjną?

Znaleźć miejsce wycieku wody z instalacji nie jest łatwo, szczególnie jeżeli wykonuje się diagnostykę termowizyjną po raz pierwszy i nie ma się pełnej wiedzy o możliwościach technicznych urządzenia pomiarowego. Jednak kto nie spróbuje, ten nie wie. Wypożyczenie kamery termowizyjnej to nie majątek, a efekty mogą być całkiem zadowalające. Jeżeli macie Państwo doświadczenie z pracy zawodowej w korzystaniu z termowizji, to jak najbardziej zachęcam do samodzielnej próby lokalizacji nieszczelności. Najogólniej rzecz ujmując szukacie Państwo ciepłej plamy na podłodze, która pokaże miejsce nieszczelności. W przypadku wątpliwości lub niepowodzenia proszę dzwonić do NAS.

Badanie termowizyjne wycieku wody

Nie ma lokalizacji wycieku wody bez badania termowizyjnego. Jeżeli wyciek spełnia kryteria wykrywalności przez kamerę termowizyjną to oczywiście poprzestajemy na takim badaniu, ale jeżeli pojawi się cień wątpliwości, to zawsze mamy w zanadrzu dodatkowe badanie potwierdzające miejsce nieszczelności. Wykonujemy badanie gazem znacznikowym – więcej o tej technice diagnostycznej – https://wyciek.pl/portfolio-item/gaz-znacznikowy/, jesteśmy w stanie wykonać pełną diagnostykę instalacji kanalizacyjnej – https://wyciek.pl/portfolio-item/inspekcja-kanalizacji/ w tym badania barwnikowe instalacji odpływowej https://wyciek.pl/portfolio-item/badania-szczelnosci-barwnikami/. Są instalacje i powstają wycieki wprost stworzone pod to, żeby je znaleźć za pomocą kamery termowizyjnej. Niestety jest to raz na 20 – 25 poszukiwanych przez nas wycieków wody.

Lokalizacja wycieku z instalacji wody zimnej kamerą termowizyjną

Badanie wycieku kamerą termowizyjną nie zawsze musi się udać. Próba lokalizacji nieszczelności zimnej wody jest tego najlepszym przykładem. Woda wypływająca z rur nie jest ciepła, nie wygrzeje się, nie powstanie ciepła plama na posadzce czy ścianie. W obrazie termowizyjnym niewiele będzie widać. Poszukiwanie takiego wycieku samą tylko kamerą termowizyjną jest praktycznie skazane na niepowodzenie, dlatego przy zimnej wodzie zawsze konieczne są dodatkowe badania.

Badanie wycieku kamerą termowizyjną z instalacji ciepłej wody (CWU)

Jeżeli w rurach instalacji ciepłej wody znajduje się ciecz o temperaturze wyższej niż otoczenie gdzie przebywamy, to jest duża szansa na to, że będziemy w stanie wykonać prace poszukiwania wycieku wody tylko za pomocą kamery termowizyjnej. I zakończą się one sukcesem. Podgrzana woda wyciekając z instalacji zagrzewa otoczenie miejsca nieszczelności powodując powstanie rozlanego kształtu na badanych powierzchniach o podwyższonej temperaturze. Oczywiście miejsce widoczne jest tylko w obrazie termowizyjnym, czasami ważny jest kąt pod jakim patrzymy na ścianę lub podłogę. Na pewno kluczową rolę odgrywa odległość z jakiej robimy pomiar termowizyjny – im bliżej tym lepiej. Szukanie wycieku termo kamerą pokaże nam wiele punktów o podwyższonej temperaturze, zwykle ten o najwyższej wartości temperatury to miejsce nieszczelności instalacji.

Szukanie wycieku wody kamerą termowizyjną z instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja grzewcza to bardzo dobry temat pod wszelkie badania diagnostyczne kamerą termowizyjną. W instalacji CO krąży ciepła woda, ale przed badaniem warto podnieść jej temperaturę w celu polepszenia widoczności rur instalacji, a przy okazji skuteczniejszej lokalizacji miejsca nieszczelności. Poszukiwanie wycieku kamerą termowizyjną polega, podobnie jak w przypadku instalacji ciepłej wody, na wskazaniu miejsca widocznego na ekranie kamery z najwyższą temperaturą. Czasami może to być trochę mylące, ale przyjąć można, że gorący czynnik wypływający z nieszczelności instalacji rozgrzewa posadzkę lub ścianę i powoduje powstanie obszaru o nienaturalnie wysokiej temperaturze w porównaniu do reszty badanych powierzchni.

Lokalizacja wycieku z instalacji grzejnikowej kamerą termowizyjną

Instalacja ogrzewania, gdzie źródłem ciepła są grzejniki w przeważającej ilości przypadków jest instalacją wykonaną w metodzie trójnikowej. Każdy grzejnik ma swoją boczną gałązkę instalacji odłączaną od głównej magistrali grzewczej. Jak wynika z mojego doświadczenia zawodowego to właśnie te podłączenia instalacji, czyli trójniki, zlokalizowane zwykle pod posadzką są potencjalnymi lokalizacjami wycieków wody. Obraz instalacji CO z grzejnikami w obrazie termowizyjnym to właśnie główna nitka zasilania, rozgrzane trójniki i zasilania poszczególnych grzejników. Poszukiwanie wycieku polega na wskazaniu obszaru o najwyższej temperaturze i należy skoncentrować się właśnie na trójnikach instalacji.

Termowizja wycieku z instalacji ogrzewania podłogowego

Rury instalacji grzewczej ogrzewania podłogowego przebiegają płytko pod podłogą w posadzce. Jest to ogromny atut tego typu ogrzewania jeżeli chodzi o możliwość wskazania miejsca nieszczelności za pomocą kamery termowizyjnej. Diagnostyka wyciekowa polega na wskazaniu najcieplejszego punktu na powierzchni badanej podłogi, w pomieszczeniu gdzie znajduje się ogrzewanie podłogowe. W teorii to nic trudnego, ale czasem takich punktów pojawia się kilka i trzeba wskazać ten właściwy.

Lokalizacja przebiegu rur kamerą termowizyjną

Za pomocą kamery termowizyjnej możemy w bardzo prosty sposób sprawdzić przebieg instalacji wodnych pod posadzką lub w ścianach. Warunek jest jeden: w badanej instalacji musi być czynnik o temperaturze wyższej niż temperatura otoczenia. Zasada jest taka, że im większa różnica temperatury, tym badanie przebiega szybciej i jest bardziej wyraźne. Badanie lokalizacji można przeprowadzić praktycznie na każdej instalacji – od wody użytkowej po kanalizację. Nie ma z tym większego problemu. Najczęściej jednak pomiary termowizyjne wykonuje się w przypadku ogrzewania podłogowego. Instalacja przebiega płytko pod posadzką i narażona jest na uszkodzenia mechaniczne jakie mogą powstać w wyniku montażu spłuczki podtynkowej lub ścianek działowych w metodzie suchej zabudowy płytami GK.