PRÓBA SZCZELNOŚCI KANALIZACJI

Wykonuję próby szczelności kanalizacji w budynkach oraz w instalacjach zewnętrznych. Próba szczelności kanalizacji wykonywana jest zgodnie z normą PN EN 1610, która bardzo szczegółowo opisuje przebieg wykonywania prób ciśnieniowych instalacji kanalizacyjnej za pomocą powietrza i wody. Norma przewiduje próby kanalizacji wykonywane za pomocą korków gumowych rozprężnych (pompowane gumowe balony do kanalizacji). W opisie próby są zawarte dokładne normy spadków poziomu lustra wody w badanej instalacji, jakie są dopuszczalne w ciągu trwania badania.

Wgląd do normy PN EN 1610 tylko dla moich klientów.

Każda próba szczelności poprzedzona jest wykonaniem inspekcji instalacji kamerą TV. Monitoring ma na celu zbadanie drożności instalacji. Często zdarza się, że przed wykonaniem próby, w czasie inspekcji wykryte zostają defekty techniczne instalacji – uszkodzenia rur kanalizacyjnych. Próba wykonywana jest dopiero po wykonaniu stosowanych napraw.