Usuwanie wody z zalanych piwnic, garaży oraz parkingów podziemnych.

Usługa odwaniania zalanych pomieszczeń po ulewnych deszczach. W okresie od 15 maja do 15 września czyli okresie, kiedy występują intensywne zjawiska pogodowe jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach późno popołudniowych i wieczornych w celu niesienia pomocy w przypadku zalania pomieszczeń położonych poniżej poziomu gruntu. Telefon 731 925 925

W przypadku, kiedy budynek jest ubezpieczony przysługuje Państwu możliwość zgłoszenia szkody w przypadku nagłego zdarzenia losowego jakim jest zalanie pomieszczeń wodą deszczową. Koszty usuwanie wody, zabezpieczenie sprzętów i urządzeń przed zniszczeniem oraz późniejsze osuszanie pomieszczeń pokrywane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe. W tym przypadku decyduje szybkość zgłoszenia szkody ( zwykle infolinie w okresie nagłych zjawisk atmosferycznych są zajęte) i podjęcie zdecydowanych działań mających na celu ratowania Państwa dobytku. Nasze usługi wykonujemy tylko na terenie Górnego Śląska i Podbeskidzia.

Zalane przez wodę pomieszczenia : Jak sobie z tym radzimy ?

W okresie letnim dysponujemy trzema ekipami niosącymi pomoc w sprawie zalań przez wodę deszczową. O kolejności wykonywania prac decyduje kolejność zgłoszeń.

Jakim sprzętem dysponujemy ? Każda ekipa dysponuje silną, profesjonalną strażacką pompą szlamową, kompletem węży odprowadzających wodę, zapasem kabli elektrycznych oraz odpowiednio silnym agregatem prądotwórczym. Dodatkowo każde auto diagnostyczne jest wyposażone w strażacki odkurzacz wodny do usuwania wody, ze zintegrowaną pompą wodą, wodery, solidny zapas mioteł, łopaty oraz obowiązkowo wiadra.

Wypompowywanie wody, a osuszanie zalanych pomieszczeń.

Jeżeli w budynku po przejściu nawałnicy pojawi się woda konieczne jest jak najszybsze usunięcie jej w celu ograniczenia procesu zawilgocenia ścian i niszczenia mienia w zalanych pomieszczeniach.

  1. Wypompowujemy stojącą wodę z powierzchni podłóg i posadzek w zalanych pomieszczeniach. Zasada jest taka : im krócej woda zalega w pomieszczeniu, tym ma mniej czasu na kapilarne podciąganie w ściany pomieszczenia. Prace wykonywane są z marszu, bez przygotowania, kosztorysu i wiedzy ubezpieczyciela – ratujemy co się da i jak się da ! My wykonujemy cała dokumentację. Oczywiście lepiej by było jakby kosztorys prac został wcześniej zaakceptowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w takim przypadku zwykle nie ma na to czasu.
  2. Osuszanie ścian i posadzek oraz stref izolacji pod posadzką w zalanych pomieszczeniach, skąd wcześniej usunięta została stojąca na posadzce woda. Ta część naszej usługi musi zostać zgłoszona do ubezpieczyciela, przygotowywane są wcześniej odpowiednie dokumenty. Cała operacja jest dokładnie zaplanowana.

Wypompowywanie wody z zalanych piwnic

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w kwestii awaryjnego usuwania wody z zalanych przez wodę deszczową piwnic. Przyjedziemy tak szybko jak się tylko da. W zależności od powierzchni piwnicy cała operacja usuwania wody trwa około 1 – 2 godzin. W pierwszej kolejności wypompowana jest woda do poziomu około 4 mm od powierzchni posadzki, potem usuwamy jej resztki za pomocą odkurzacza wodnego oraz ściągaczy wody oraz mioteł. Niestety nie zawsze jesteśmy w stanie zabezpieczyć pomieszczenia przed ponownym zalaniem, jeżeli nawałnica powróci za kilka godzin. Nie wozimy ze sobą przyczepy z piaskiem, ale worki zawsze mamy.

Jak przygotować piwnicę do wypompowywania wody po zalaniu?

Jeżeli w zalanych pomieszczeniach są meble lub inne sprzęty w miarę możliwości należy je wynieść. Pozwoli to uniknąć jeszcze większych strat materialnych oraz przyspieszy usuwanie wody z pomieszczeń. Jeżeli w piwnicy jest instalacja elektryczna, która może ulec uszkodzeniu, należy ją odłączyć na bezpieczniku. Prąd i woda ogólnie to się nie lubią.

Co zrobić po zalaniu piwnicy ?

Przede wszystkim należy ratować swój dobytek. Wszystko, co można wynieść z zalanych pomieszczeń należy jak najszybciej przenieść do suchej strefy. Zadbać o swoje bezpieczeństwo w czasie pracy w piwnicy. Instalacja elektryczna musi być odłączona ( najlepiej wyłączając właściwy bezpiecznik). Jeżeli jest taka możliwość w wodzie brodzimy w butach gumowych lub woderach. Nie widzimy co jest na posadzce, woda jest mętna i używanie nieodpowiedniego obuwia może skutkować wypadkiem.

Jeżeli poziom wody w piwnicy jest mniejszy niż 4 cm ponad powierzchnię posadzki, usuwanie wody może udać się ręcznie za pomocą wiader, szufelek i łopat. Miotły też się przydadzą.

Czym odpompować wodę z piwnicy ?

Jeżeli jest taka możliwość należy jak najszybciej usunąć źródło napływu wody do pomieszczeń piwnicy. Czasami jest to prosta sprawa, ponieważ woda wlewa się np. przez nieszczelne okno. Zdarza się jednak, że woda przecieka przez ściany lub wybija jako źródełko na posadzce. W takich przypadkach nie wiele da się zrobić. Jeżeli napływ wody jest niewielki lub poziom wody na posadzce w zalanych pomieszczeniach nie przekracza około 4 cm możliwe jest usuniecie wody we własnym zakresie. W zależności od powierzchni zalanych pomieszczeń można to nawet zrobić ręcznie, usuwając wodę domowymi narzędziami i wynosząc ją wiaderkami.

Zawsze istnieje możliwość podłączenia pompy elektrycznej. Należy zachować szczególną ostrożność ze względu na bliskość wody i prąd elektryczny. Czasami wystarczy zwykła pompa do brudnej wody z pływakiem oraz miotła do zgarniania wody.

Z naszej strony proponujemy pełny zestaw pomp do odwaniania zalanych pomieszczeń. Od potężnych pomp strażackich do wydajnych odkurzaczy wodnych. Dodatkowo usługa osuszania dla przywrócenia piwnicy do stanu sprzed zalania.

Wypompowywanie wody z zalanych garaży

Czekamy na Państwa telefon ( 731 925 925) w sprawie pomocy w usuwaniu wody z zalanych pomieszczeń garażowych. Wykonujemy zlecenia zarówno w budynkach jednorodzinnych ( małe pomieszczenia garażowe połączone z wysokimi piwnicami) jak i w dużych budynkach wielorodzinnych z garażami podziemnymi. Przyjmujemy zlecenia od wspólnot mieszkaniowych na usuwanie wody z wielkopowierzchniowych garaży podziemnych. W takich przypadkach woda dostaje się do garaży przez bramy wjazdowe. Dla bezpieczeństwa mieszkańców zwykle konieczne jest w pierwszej kolejności usunięcie wody z dolnej części szybów windowych oraz powierzchni posadzek. Takie osuszanie nie trwa długo, ale wymaga nakładu dużego nakładu sił i sprzętu. W miarę możliwość konieczne jest usunięcie pojazdów z garażu na czas osuszania.

Jak osuszyć zalany parking podziemny ?

W przypadku garaży podziemnych pod budynkami wielorodzinnymi do osuszania używa się dużych wiatraków (cyrkulatorów powietrza) w celu zbudzenia ruchu powietrza w pomieszczeniach. Dodatkowo ustawiane są osuszacze kondensacyjne w celu obniżenia poziomu wilgotności powietrza w suszonych pomieszczeniach. Cała operacja nawet w przypadku poważnych zalań nie trwa długo. Z naszego doświadczenia wynika, że jest to zwykle kilka dób. Cała usługa odwadniania i osuszania jest zwykle płacona przez ubezpieczyciela z polisy wspólnoty budynku.

Usuwanie wody z szybów windowych

W przypadku zalania garaży podziemnych, woda w pierwszej kolejności dostaje się do szybów windowych. Zalana dolna cześć szybu stanowi niebezpieczeństwo dla użytkowników windy. Konieczne jest w jak najszybsze usunięcie wody z i osuszenie tego obszaru. W przypadku budynków o dużej ilości kondygnacji jest to sprawa kluczowa. Wykonujemy usługi odwaniania i osuszania szybów windowych. W pierwszej kolejności usuwana jest woda z zalanego obszaru, dopiero potem za pomocą bardzo wydajnych wentylatorów dolna cześć szybu jest intensywnie i krótko osuszana.

Jak przygotować parking podziemny od usuwania wody i osuszania ?

Najważniejszą sprawą jest zamknięcie źródła wody, która napływa do garażu. Zwykle napływ ma miejsce od strony rampy garażowej, a woda dostaje się do środka budynku przez bramę garażową. Po ustani nawałnicy woda przestaje napływać.

  1. Przede wszystkim trzeba, w miarę możliwości usunąć pojazdy z parkingu.
  2. Należy zabezpieczyć windy, sprawdzić stan zalania szybów windowych na poziomie poniżej posadzki garażu.
  3. Konieczne jest przygotowanie bogatej dokumentacji zdjęciowej dla ubezpieczyciela ( filmy i zdjęcia )
  4. Wezwać firmę do usuwania wody – najlepiej Termeo z Żor – tel. 731 925 925

Dziękuję za uważną lekturę

Maciej Krysztafkiewicz