PRÓBY CIŚNIENIOWE INSTALACJI

Próby szczelności instalacji to podstawowe badania diagnostyczne instalacji wodnych pozostających w czasie pracy pod ciśnieniem roboczym. Próby szczelności wykonuje się w budynkach  dla instalacji wody zimnej, wody ciepłej oraz instalacji centralnego ogrzewania. Można wykonać także próby szczelności instalacji kanalizacyjnej.

Wykonuje wszystkie rodzaje prób szczelności instalacji, wszystkie wykonywane są zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz zaleceniami producentów materiałów z jakich wykonana została badana instalacja. Kontrola szczelności instalacji zawsze wykonywana jest manometrami wzorcowanymi o dużej tarczy ( 160 mm), dokładności  0,6. Każdy manometr do prób szczelności instalacji posiada ważne świadectwo wzorcowania.

Na ten moment posiadam dziesięć manometrów wzorcowanych  – jestem w stanie wykonać dziesięć prób ciśnieniowych instalacji w tym samym czasie, co wydatnie skraca czas oczekiwania na wynik badań (np. w przypadku prób ciśnieniowych poszczególnych obiegów ogrzewania podłogowego).

Usługa próby szczelności instalacji

Wszystkie badania wykonuję używając profesjonalnej pompy to próby ciśnieniowych instalacji firmy Rothenberger.

Próba ciśnieniowa instalacji wodnej w budynku.  Wykonuję wszystkie próby odbiorcze instalacji oraz próby szczelności nowych  przyłączy wodociągowych. Wszystkie kontrole szczelności instalacji wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, Rozporządzeniami Ministerstw oraz zaleceniami Instytutu Techniki Budowlanej. .  Badanie szczelności instalacji zakończone jest wykonaniem protokołu próby szczelności.

Próba ciśnieniowa instalacji CO centralnego ogrzewania. Wykonuje próby ciśnieniowe instalacji grzewczych tylko w budynkach. Nie przeprowadzam prób szczelności zewnętrznych sieci grzewczych. Próba ciśnieniowa instalacji grzewczej w budynkach wykonane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami. Po zakończeniu prób sporządzam protokół szczelności instalacji.

Protokół próby ciśnieniowej . Jest to najważniejszy dokument podsumowujący wykonane prace pomiarowe.  Jest kilka wzorów wykonywania protokołów szczelności w zależności jaka instalacja była testowana i kto był zleceniodawcą prac. 

Próby cieniowe na terenie województwa śląskiego

Próby cieniowe wykonuję tylko w województwie Śląskim. Miasta na Śląsku – Katowice, Gliwice, Zabrze, Bielsko Biała,Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Tychy, Chorzów, Jaworzno, Jastrzębie Zdrój, Mysłowice, Siemianowice, Żory, Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie, Racibórz, Świętochłowice, Wodzisław Śląski, Mikołów, Knurów, Cieszyn, Czechowice Dziedzice, Żywiec, Czerwionka – Leszczyny, Pszczyna, Łaziska Górne, Rydułtowy, Skoczów, Orzesze, Bieruń, Radlin, Radzionków, Lędziny, Ustroń, Pszów, Wisła oraz Zagłębiu – Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź.