WYCIEK WODY Z KANALIZACJI

Wyciek wody instalacji odpływowej czyli kanalizacji

Instalacja odpływowa w naszych domach i mieszkaniach, pomimo tego, że nie jest instalacją pozostającą pod ciśnieniem także może być źródłem wycieku wody. Naszej praktyki zawodowej wynika, że nieszczelność instalacji kanalizacyjnej zdarza się raz na pięć zgłaszanych szkód wyciekowych. Oznacza to, że przyczyną około 20 % wszystkich zalań są wycieki z rur odpływowych.

Przyczyny powstawania wycieków z instalacji kanalizacyjnej

Główną przyczyną wycieków z instalacji kanalizacyjnej jest problem z ich prawidłową diagnostyką. Rury kanalizacyjne, cienkościenne, podatne na uszkodzenia o dużych średnicach są bardzo podatne na uszkodzenia mechaniczne. Fakt, że łączenie rur kanalizacyjnych odbywa się przez włożenie rury do kielicha kolejnej rury, a elementem chroniącym przed wyciekiem jest gumowa uszczelka umożliwia jej wysunięcie i spowodowanie nieszczelności np. przez ( zwykle zupełnie niechcący) pracujące ekipy budowlane.

Uszkodzenie mechaniczne jako przyczyna awarii systemu kanalizacji

Rury kanalizacyjne zwykle są łatwym celem, dla wszelakiej maści budowlańców, elektryków, montażystów itp. Cienka ścianka, duża średnia sprawiają, że trafienie w rurę wkrętem lub wiertłem to nie jest żadna, specjalna sztuka. Ekipy od wykonywania wylewek mają zwykle na sumieniu uszkodzenia od uderzeń łopatą, monterzy anten i kamer to zwykle winowajcy wszelki przewierceń itd. Lista przewinień budowalnych względem szarych rur z PVC jest bardzo długa, efekt jest jednak zawsze taki sam. Wyciekająca woda powodująca zalanie.

Niewłaściwe użytkowanie instalacji kanalizacji, a wyciek wody

Co mamy na myśli, pisząc o niewłaściwym użytkowaniu kanalizacji ? Przecież nie da się tego źle eksploatować. Nasza odpowiedź brzmi : otóż, da się. Mam tu na myśli używanie środków chemicznych do udrażniania rur. Bardzo rozpowszechnione, skuteczne specyfiki do samodzielnego wypalania zatorów za pomocą silnych środków o charakterze zasadowym, stanowią realne niebezpieczeństwo dla instalacji kanalizacyjnej. Środki te można podzielić na te bardziej wyciekogenne, działające z brutalną siła i te trochę spokojniejsze, choć nie mniej skuteczne. Wszystkie one w kontakcie z wodą i przeszkodą czyli zatorem wytwarzają wysoką temperaturę, która jest w stanie uszkodzić rurę kanalizacyjną. Rura fi 50 potrafi zwinąć się jak harmonijka, a wypalone na wylot otwory w rurach to dla nas żadna nowość. To powinno nazywać się wyciek na własne wypalenie, przepraszam – życzenie.

Błędy w montażu instalacji kanalizacji przyczyną wycieków wody

Jak każda praca wykonywana przez człowieka, także montaż na pozór prostej instalacji kanalizacyjnej, polegającym na łączeniu rur o różnej średnicy zachowując przy tym odpowiednie nachylenie w stronę pionu zbiorczego kanalizacji może generować błędy.

Nieszczelność kanalizacji spowodowana brakiem uszczelki

Jest bardzo powszechny błąd montażowy, polegający na świadomym lub nieświadomym braku włożenia uszczelki do kielicha rury kanalizacyjnej. Takie połączenie będzie sączyć wodę okresowo, ale wyciek będzie aktywny. Taki defekt jest najtrudniejszy z wszystkich do lokalizacji, ponieważ w czasie inspekcji TV nie widać czy uszczelka jest czy jej nie ma na swoim miejscu. Radzimy sobie jednak i z takimi awariami kanalizacji.

Wysunięcie uszczelki z kielicha rury – przyczyna przecieku z kanalizacji

W przypadku jeżeli montażyści kanalizacji powkładali już uszczelki w właściwe miejsca w kielichach, istnieje jeszcze niebezpieczeństwo deformacji uszczelki w czasie łączenia rur. Ten defekt jest łatwy do wykrycia za pomocą inspekcji wizyjnej rur kamerą TV.

Wysunięcie, odczepienie rur – awaria systemu kanalizacyjnego

Jednym z powodów przecieków wody z instalacji odpływowej jest rozłączenie rur. Ma to miejsce w przypadku ich wcześniejszego, niewłaściwego połączenia i finalnego rozłączenia w trakcie użytkowa instalacji. Bardzo często lokalizujemy uszkodzenia kanalizacji w budynkach o konstrukcji drewnianej. Ruchy budynku oraz niewłaściwe mocowanie rur powodują ich rozłączenia, co skutkuje poważnymi zalaniami, zagrażającymi konstrukcji budynku. Nie ma problem ze wskazaniem lokalizacji tak dużych uszkodzeń kanalizacji.

Objawy wycieku kanalizacyjnego

Awaria kanalizacji ma bardzo charakterystyczne objawy, ponieważ w instalacji tej pozostaje woda praktycznie bez ciśnienia, a co więcej jest to woda zanieczyszczona. Dodatkowym atutem diagnostycznym jest to, że woda w rurach kanalizacyjnych płynie okresowo, w danych godzinach, porach dnia czy określonych dniach tygodnia.

Pojawienie się odoru kanalizacyjnego – jest jednym z objawów pojawienia się nieszczelności kanalizacji. Jest prawie pewne, że nagłe pojawienie się fetoru kanalizacji spowodowane zostało przez rozszczelnienie układu rur odpływowych.

Kapiąca woda o określonym zapachu – w przypadku silniejszych wycieków jesteśmy w stanie, przez zmysł powonienia, wskazać źródło napływu wody. Czasami jest to zapach detergentu – proszku do prania, a czasami nie pachnie to kwiatkami …

Okresowość napływu wody – awaria uaktywnia się w momencie używania instalacji, przez co możliwe jest sprawdzenie jej wypływu znając czas używania punktów czerpalnych wody. Prymitywnie proste, bezbłędnie wskazujące na kanalizację.

Metody lokalizacji miejsca nieszczelności rur kanalizacyjnych

Jak wynika z naszych obserwacji, co piąty wyciek wody jaki dostajemy do lokalizacji to wynik nieszczelności rur kanalizacyjnych. Jesteśmy przygotowani na taką możliwość. Posiadamy w każdym pojeździe diagnostycznym zestaw narzędzi pomiarowych koniecznych do przeprowadzenia inspekcji kanalizacji.

Metoda inspekcji TV rur kanalizacyjnych – najbardziej skuteczna metoda diagnostyczna, polegająca na inspekcji wzrokowej wewnętrznych ścian rur kanalizacyjnych. Kamerowanie kanalizacji jest bardzo skuteczną metodą badawczą, niestety ma też swoje ograniczenia. Szlam kanalizacyjnych skutecznie ogranicza pole widzenia, nie ma także możliwości wskazania łączenia rur bez uszczelek.

Metoda próby szczelności instalacji kanalizacyjnej dymem – badanie polega na sprawdzeniu szczelności kanalizacji za pomocą dymu. Instalacja jest napełniana dymem pod odpowiednim ciśnieniem. W miejscach nieszczelności dym wydostaje się poza rury i wydobywa się w stronę pomieszczeń. Jest to także metoda badawcza do wskazywania źródeł wydostawania się odorów kanalizacyjnych.

Metoda barwnikowa – badanie polega na badaniu szczelności kanalizacji za pomocą specjalistycznych barwników. Mogą to być barwniki UV lub widzialne tylko w świetle dziennym. Posiadamy całą gamę barwników w różnych kolorach oraz konfiguracjach z cząstkami UV i bez UV, gotowych do zastosowania zgodnie z zapotrzebowaniem. Dobrze zaplanowane i przemyślane badanie barwnikowe może dać odpowiedź nawet na najtrudniejszą kanalizacyjną zagadkę.

Naprawa instalacji kanalizacyjnej po awarii

Wykonujemy naprawy wykrytych nieszczelności kanalizacyjnych. Nie naprawiamy uszkodzonych pionów kanalizacyjnych oraz instalacji żeliwnych. W tej kwestii mówimy pass. Pozostałe tematy naprawiamy szybko i sprawnie. Na swoje naprawy dajemy gwarancje szczelności.

Zapobieganie przeciekom wody z uszkodzonej instalacji kanalizacyjnej

Instalacja odpływowa jest bardzo wrażliwą częścią każdego budynku i podobnie jak o inne instalacje także o kanalizację trzeba dbać, aby służyła latami bez awarii.

Nie należy przeprowadzać kucia i wiercenia w ścianach i posadzce bez znajomości przebiegu rur kanalizacyjnych

Należy dbać o przepłukiwanie instalacji, przynajmniej raz na 6 miesięcy. Dotyczy to przede wszystkim kuchni, gdzie warto puścić ciepłą wodę przez kilkanaście minut w celu rozruszania zastoin tłuszczowych w instalacji.

Dbać należy, żeby do instalacji odpływowej nie trafiały rzeczy niewłaściwe, które mogą spowodować zatory.

Tylko w ostateczności należy używać środków chemicznych do czyszczenia instalacji

Unikać udrażniania rur metodą mechaniczną ( sprężyna, spirala) przez przypadkowe ekipy naprawcze. To musi być zrobione przez fachowców. Spirala mechaniczna z łatwością może uszkodzić rurę odpływową.

Zwrot kosztów przez ubezpieczyciela za wskazanie i usunięcie wycieku z instalacji kanalizacyjnej.

Jesteśmy w stanie przygotować dokumentację pozwalającą na zwrot kosztów za wykonanie diagnostyki, wskazanie miejsce nieszczelności w kanalizacji oraz naprawę tej instalacji. Wszystko zależy od tego jak skonstruowana jest polisa, która zabezpiecza nieruchomość z wyciekiem wody. W 95 % przypadków udaje się nam odzyskać od ubezpieczyciela pełne koszty jakie poniesione zostały na wykonane badań i naprawy. Należy pamiętać, że zawsze przed nami odpowiedzialny finansowo jest właściciel polisy.