Wyciek z instalacji wody ciepłej

Jak wynika z naszego wieloletniego doświadczenia zawodowego najczęstszą przyczyną zalań, zawilgoceń ścian oraz wszelkich awarii instalacji są wycieki z instalacji ciepłej wody. Każda nieszczelność w budynku to poważny problem, należy jak najszybciej podjąć kroki w celu jego lokalizacji i usunięcia. Zwlekanie może doprowadzić do powstania poważnych szkód materialnych, wpływa na gwałtowny rozwój grzybów pleśniowych a ostatecznie może doprowadzić do konieczności osuszania budynku lub mieszkania.

Przyczyny powstania wycieku z instalacji wody ciepłej

Najczęstsze przyczyny powstawania nieszczelności i przecieków z instalacji ciepłej wody

Uszkodzenia połączeń instalacji

Jest to najbardziej powszechna przyczyna powstawania przecieków, ludzki błąd, niedbałość lub po prostu głupota i niechlujstwo wykonawcy instalacji. Wszędzie tam, gdzie ma swój wkład czynnik ludzki czyli połączenia instalacji ( łączenie rur, kolana, trójniki, miejsca podłączenia zaworów oraz krzywek) może pojawić się błąd, który spowodować może przeciek wody.

 1. Instalacje zgrzewane wykonane z rur PP – miejsca łączenia instalacji narażone są przede wszystkim na błędy powstałe w takcie zgrzewania instalacji. Dla przykładu, zbyt niska temperatura otoczenia w trakcie montażu instalacji, powoduje wychłodzenie zgrzewów, co wpływa na ich nierównomierne łączenie. Statystyka jest bezlitosna. Większość budynków z wyciekami z instalacji CWU miała robioną instalację w okresie zimowym.
 2. Instalacje zaciskane wykonane z rur PEX – przypadku tych instalacji najbardziej powszechną przyczyną powstawania wycieków są braki zacisków na łączeniach rur. Z powodu pośpiechu lub roztargnienia instalatorzy zapominają o ciśnięciu kształtek. Najbardziej zdumiewający jest fakt, że połączenia bez zacisku potrafią wytrzymać próbę ciśnieniowa i objawiają się dopiero w trakcie używania instalacji.
 3. Użycie złego materiału lub niewłaściwie dopasowanego materiału – Używanie kształtek instalacyjnych kupionych w bardzo podejrzanej, niskiej cenie, z niepewnego źródła także może być przyczyną ich szybszego zużycia i defektów powstałych nawet po prawidłowym montażu. W przypadku systemów zaciskanych bardzo ważne jest stosowanie się do zaleceń producenta kształtek w zakresie użycia szczęki zaciskowej o prawidłowym profilu.

Przyczyną powstania nieszczelności może być zbyt wysokie ciśnienie wody w instalacji CWU

Jednym z najpoważniejszych czynników wyciekogennych jest ciśnienie wody. Jeżeli jest ono za wysokie, powoduje szybsze zużycie elementów instalacji, może doprowadzić do uszkodzenia instalacji, baterii, zaworów oraz zaworów bezpieczeństwa. Ta przyczyny dotyczy tylko budynków jednorodzinnych oraz budynków przemysłowych . Przez skokami ciśnienia jakie podaje sieć wodociągowa można chronić się montując reduktory ciśnienia instalacji. Najbardziej narażone są na wyciek wody instalacje, bez zabezpieczenia ciśnieniowego, zdane na łaskę instalacji jakie podają wodociągi w sieci podziemnej.

Zbyt wysoka temperatura wody w instalacji także może przyczynić się do jej rozszczelnienia

Mając na uwadze rozszerzalność cieplną materiałów z jakich wykonane są instalacje, można śmiało wskazać przegrzanie instalacji oraz skoki temperatury ( duże różnice temperatury wody w małym odstępie czasu lub innymi słowy, silne nagrzewanie oraz stygnięcie instalacji w małym odstępie czasu) jako podstawowe czynniki wpływające na żywotność, a przez to i szczelność instalacji. W celu ochrony instalacji przed wystąpieniem nieszczelności należy zmniejszyć temperaturę wody na kotle lub bojlerze, oraz w miarę możliwości używać instalacji obiegowej czyli cyrkulacji podtrzymującej stałą temperaturę w instalacji.

Wada fabryczna rury lub kształtki instalacji jako przyczyna powstania wycieku wody.

Zdarzyć się może, że instalator nie zauważy defekty fabrycznego kształtki instalacji lub rury. W wielu przypadkach defekty te są wychwytywane podczas prób ciśnieniowych instalacji potwierdzających jej szczelność po zakończonej pracy. Wady materiału wynikające z błędów producenta pojawiają się nie najmniej spodziewanych miejscach np. jako otwory w ściance rury w losowym miejscu na jej długości.

Starzenie materiału oraz zjawiska naturalne – korozja – jako przyczyna powstawania wycieków z instalacji ciepłej wody.

W przypadku instalacji CWU wykonanych z rur stalowych może po okresie około 30 lat od montażu wystąpić zjawisko korozji. W szczególności narażone są miejsca gwintowane, gdzie grubość stalowej rury zostało zmniejszona przez nacięcie gwintu. Jeżeli instalacja wykonana została z rur plastikowych lepionych, np. w systemie NIBCO-Genova możliwe jest pękanie rur instalacji ciepłej wody. Takie destrukcyjne zjawisko ma miejsce, przede wszystkim w obszarze, gdzie instalacja została zatopiona bez otuliny w betonie.

Objawy przecieku wody z instalacji wody ciepłej.

Jak stwierdzić czy w budynku lub mieszkaniu jest wyciek wody ? Jak stwierdzić czy jest to wyciek z instalacji CWU ? W brew obiegowej opinii woda wpływająca z nieszczelności instalacji wody ciepłej zwykle nie jest ciepła. Bardzo szybko stygnie i przyjmuje temperaturę otoczenia. Bez kamery termowizyjnej, przez zwykły dotyk, praktycznie nie ma możliwości wskazania różnicy pomiędzy wypływem wody z instalacji wody ciepłej lub zimnej. Są jednak pewne wskazówki pozwalające na szybką diagnostykę wycieku z instalacji ciepłej wody.

 1. Ruch wodomierza – jeżeli w przypadku zamknięcia wszystkich baterii wannowych, prysznicowych czy umywalkowych wodomierz nadal będzie wykazywał ruch sugerujący na zużycie wody oznacza to, że instalacja jest nieszczelna
 2. Brak ciepłej wody w bojlerze – lub nie wystarczająco ciepła woda – są to dwie podstawowe wskazówki, że instalacja CWU na przeciek wody. Jeżeli woda z instalacji będzie ubywała, to piec nie będzie w stanie nagrzać odpowiedniej ilości ciepłej wody i pojawi się wychłodzona woda w instalacji podczas kąpieli.
 3. Pojawienie się miejsca na powierzchni podłogi, o wyczuwalnie wyższej temperaturze od reszty. Ważne jest, żeby miejsce o podwyższonej temperaturze nie było wyczuwalne wcześniej, podobny efekt daje płytko ułożona instalacja CO, ale miejsce te wyczuwalne są od początku zamieszkania. Wyciekająca z instalacji ciepła wody tworzy na powierzchni podłogi defekt termiczny o podwyższonej temperaturze wyczuwalny przez ludzie receptory ciepła w stopach. Metoda prymitywna, ale jak pokazuje nasza praktyka zawodowa, bardzo często pokrywająca się z naszymi wskazaniami miejsca nieszczelności.
 4. Pojawienie się uszkodzeń powierzchni ścian, zawilgocenie ścian, zawilgocenie listew przypodłogowych, uszkodzenie ościeżnic drzwi. Wykwity na ścianach to efekt ich zawilgocenia. Są to oznaki wycieku wody. Nie należy ich bagatelizować, aktywny wyciek powoduje silne zwiększanie zalanych powierzchni, co generować może poważne straty materialne.
 5. Pojawienie się szumu wyciekowego w pomieszczeniach łazienki lub kuchni. Każdy wyciek jest szumem, woda wydostając się z instalacji generuje charakterystyczny szmer. W przypadku pojawienia się podejrzanego dźwięku, syczenia, bulgotu wody, który zanika po zakręceniu zaworu głównego, możecie być Państwo pewni, że jest to jedna z oznak wycieku wody.
 6. Pojawienie się zapachu stęchlizny, pleśni w mieszkaniu lub budynku. Napływ wody powoduje, że w mieszkaniu lub budynku w zwykle suchych miejscach, pojawiają się doskonałe warunki do rozwoju grzybów pleśniowych. W ciągu kilku dni od zawilgocenia w zalanych pomieszczeniach może pojawić się charakterystyczny zapach pleśni – jest to oznaka wycieku wody.

Jak zlokalizować wyciek z instalacji ciepłej wody użytkowej.

W przypadku wystąpienia jednoznacznym objawów wycieku możliwe jest samodzielne zlokalizowane miejsca nieszczelności instalacji wody ciepłej. Na pewno woda ciepła daje większe możliwości diagnostyczne zarówno jeżeli chodzi samodzielną diagnostykę i firmy specjalistyczne. Jest trochę prościej znaleźć wyciek na ciepłej wodzie.

METODY PROFESJONALE – do ich przeprowadzenia konieczny jest specjalistyczny sprzęt pomiarowy.

 1. Metoda termowizyjna – bardzo prosta i skuteczna metoda pomiarowa. Wyciekowe badanie termowizyjne polega na inspekcji kamerą powierzchni ścian i podłóg w celu poszukiwania miejsca, obszaru o najwyższej temperaturze. Badanie takie jest bezinwazyjne i przebiega bardzo szybko. Niestety możliwy jest też błąd pomiaru. W obrazie kamery termowizyjnej widoczne są także inne ciepłe punkty instalacji, nie tylko wyciek. Szczególne zamieszanie może wywołać centralne ogrzewanie i masę ciepłych punktów jakie generuje. Jest to bardzo skuteczna metoda zwłaszcza jeżeli chodzi o duże wycieki z instalacji ciepłej wody.
 2. Metoda gazu znacznikowego – inaczej detekcja gazu śladowego to bardzo skuteczna metoda lokalizacji wycieków wody. Badanie polega na napełnieniu instalacji mieszanką gazów azotu i wodoru w celu wskazanie miejsca najwyższego stężenia wodoru, co równoznaczne będzie z wskazaniem miejsca nieszczelności. Do przeprowadzenia badania konieczny jest czujnik stężenia wodoru.
 3. Metoda nasłuchowa – jest to technika pomocnicza, polega na wskazaniu miejsca na powierzchni podłogi lub ściany o najwyższym poziomie szumów. Każdy wyciek jest szumem i dlatego odnalezienie najgłośniejszego miejsca jest praktycznie równoznaczne ze wskazaniem miejsca nieszczelności.

AMATORSKIE METODY LOKALIZACJI WYCIEKÓW WODY

Bardzo wiele wycieków udaje się zlokalizować tyko przez wykonanie dokładnej inspekcji odkrytych części instalacji. Potrzebna będzie przede wszystkim latarka. Warto zaglądnąć za wszystkie szafki, pralkę, rozejrzeć się przy kabinie prysznicowej. Czego szukamy ? Wypływającej wody, mokrych plan, zawilgoconych fug, uszkodzonych części instalacji.

Naprawa wycieku z instalacji CWU

Lokalizacja i dokładne wskazanie miejsce nieszczelności to jedno, ale nieszczelną instalację trzeba jeszcze naprawić. Jest to nie lada wyzwanie. Naprawa jest niezwykle trudna, ponieważ zwykle brakuje miejsca, a w instalacji zalegają resztki wody. Usługa jednak nie jest zakończona, jeżeli nieszczelność nie zostanie usunięta. Każda naprawa instalacji po wycieku musi zostać potwierdzona przez odpowiednie próby wykonane po jej zakończeniu, potwierdzające skuteczność wykonanych napraw.

Jak zapobiegać wyciekom z instalacji ciepłej wody użytkowej.

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” to nie tylko cześć przysięgi Hipokratesa to ważna dewiza, która może zostać zastosowana także w przypadku zapobiegania wyciekom z instalacji wody ciepłej. Wiadomo, że najbardziej destruktywne działanie na instalacje ma wysoka temperatura wody oraz wysokie ciśnienie. Warto zmniejszyć temperaturę wody do wartości akceptowalnej w czasie kąpieli. Dodatkowo należy zadbać o reduktor ciśnienia w budynku. To niewielkie urządzenie pozwoli na kontrole stałego ciśnienia w sieci wodnej, optymalna wartość ciśnienia wody w budynku lub mieszkaniu to około 3,5 bara.

W przypadku nowych instalacji lub przeróbek zawsze należy korzystać ze sprawdzonej ekipy instalatorów. Zdecydowanie odradzam ekipy z przypadku, z internetu. Jak wykazuje nasza praktyka zawodowa to właśnie przypadkowi hydraulicy i małe przeróbki instalacji powodują bardzo wiele nieszczelności i zniszczeń. Odpowiedzialność za wykonaną pracę jest potem żadna. Firma znika, telefonu nikt nie odbiera. Podobnie jest z zakupem materiałów instalacyjnych, tu kryterium niezawodności jest cena. Proszę o tym pamietać

Zawsze warto skontrolować stan instalacji, zajrzeć, poświecić latarką , dotknąć. Wiele wycieków można zlokalizować zanim wyrządzą poważne szkody materialne. Zasada jest prosta, im instalacja starsza tym częściej i bardziej dokładnie należy się jej przyglądać.

Rozliczenie bezgotówkowe z towarzystwem ubezpieczeniowym w przypadku wykrycia i naprawy wycieku na instalacji ciepłej wody użytkowej

Jeżeli posiadacie Państwo ubezpieczenie domu lub mieszkania, w przypadku zauważenia oznak wycieku wody zawsze należy zgłosić szkodę. Oczywiście, nie wszystkie polisy są taka samo skonstruowane i nie pokrywają strat w takim samym zakresie. Są lepsze i gorsze towarzystwa ubezpieczeniowe, polisy mają swoje wyłączenia, wykluczające pokrywanie strat w pewnych sytuacjach. Kryterium wypłacalności polisy jest wysokość składki. W przypadku jeżeli jest ubezpieczenie istnieje możliwość rozliczenie szkody w trybie bezgotówkowym z ubezpieczycielem. Oznacza to, że towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa wszystkie koszty diagnostyki instalacji oraz naprawy instalacji. Zajmujemy się także osuszaniem zalanych mieszkań i budynków. Ubezpieczenia pokrywa także koszty osuszania zawilgoconych ścian oraz przestrzeni podposadzkowej. Po więcej informacji zapraszam do kontaktu 731 925 925 Maciej Krysztafkiewicz