Kamera termowizyjna w diagnostyce wycieków wody

Używam zawodowo kamery termowizyjnej od ponad 10 lat do wykrywania wycieków. Wykonałem prawie 40 tysięcy termogramów i wykryłem kilka setek wycieków. Posiadam kamerę FLIR T 540 o rozdzielczości 464 x 348 pikseli. Jakość obrazu pozwala na diagnostykę kamerą naprawdę małych wycieków wody, z drugiej strony moje bogate doświadczenie zawodowe ułatwia mi sprawnie lokalizować nieszczelności instalacji w budynkach. Nie wszystkie nieszczelności z instalacji wody nadają się do lokalizacji w kamerą termowizyjną. Udana diagnostyka termowizyjna wycieku uzależniona jest do dwóch najważniejszych czynników. Z nieszczelnej instalacji musi wypływać czynnik o wysokiej temperaturze a i sam wypływ musi być dostatecznie duży, żeby powstał obszar o podwyższonej temperaturze widoczny na ekranie kamery termowizyjnej.

Lokalizacja wycieków wody kamerą termowizyjną

Kamera termowizyjna jest w stanie wskazać obszar o odmiennej temperaturze w celu identyfikacji potencjalnego miejsca nieszczelności instalacji wodnej. W przypadku instalacji z gorącym czynnikiem w rurach np. instalacja CWU ( ciepłej wody użytkowej) – szukamy gorącej plamy, w przypadku instalacji wody zimnej – szukamy wychłodzenia . Nie często zdarza się, żeby wykrycie wycieku miało miejsce tylko za pomocą badania termowizyjnego. W większości przypadków kamera termowizyjna spełnia tylko zadanie pomocnicze.

Wykrywanie wycieków wody z instalacji grzewczej kamerą termowizyjną

Kamera termowizyjna to genialne narzędzie diagnostyczne do wykrywania wycieków wody. Bezinwazyjnie jesteśmy w stanie wskazać miejsce wypływu czynnika o podwyższonej temperaturze z rur. Wystarczy zagrzać ogrzewanie i wykonać inspekcję powierzchni ścian i podłóg. Szukamy plam o podwyższonej temperaturze. Nie wszystkie ciepłe obszary to miejsca nieszczelności – bardzo wiele w tej dziedzinie lokalizacji nieszczelności ma do powiedzenia doświadczenie zawodowe.

Wykrywanie wycieku wody z instalacji ogrzewania podłogowego kamerą termowizyjną.

Rury ogrzewania podłogowego zalane są stosunkowo płytko w posadzce. Takie umiejscowienie instalacji sprzyja łatwiej diagnostyce podłogówki za pomocą termowizji. Konieczne jest rozgrzanie ogrzewania podłogowego i obserwacja powierzchni podłogi w poszukiwaniu plam o podwyższonej temperaturze. Badanie szczelności instalacji podłogowej trwa do 15 minut do 1 godziny. Daje zwykle bardzo dobre wyniki. Jeżeli na podłodze są płytki ceramiczne to problemu z badaniem nie ma, znacznie gorzej przebiega diagnostyka przy położonych podłogach drewnianych.

Termowizja jako narzędzie pomocnicze w wyszukiwaniu wycieków wody

Kamera termowizyjna spełnia bardzo ważna rolę w diagnostyce instalacji wodnych w budynkach. Nie ma lokalizacji wycieku bez kamery termowizyjnej. Nie wyobrażam sobie takiej diagnostyki. Oczywiście, jak każdym specjalistycznym urządzeniem trzeba umieć się posługiwać i wykorzystywać jego możliwości, tak jest z kamerą termowizyjną. Najważniejszą sprawą jest interpretacja obrazu kamery, a do tego potrzeba jest doświadczenie. Duże i obfite nieszczelności jesteście Państwo sami wykryć za pomocą dłoni lub gołych stóp. Problem pojawi się w momencie, kiedy nieszczelność będzie niewielka.

Kamera termowizyjna jako wskaźnik przebiegu rur instalacji

Na każdym zdjęciu termowizyjnym widzimy powierzchnię podłogi lub ściany i zarys instalacji. Zwykle przez rury przepływa ciepła woda, co daje efekt wygrzania badanej powierzchni, a przez to pozwala określić jak i gdzie przebiega instalacja. W ten właśnie sposób można zbadać przebieg instalacji ogrzewania podłogowego przed wierceniem otworów w posadzce, upewnić się gdzie przebiegając rury instalacji ciepłej wody lub wykryć miejsce łączenia rury za pomocą muf, kolan lub trójników .

Kamera termowizyjna jako wskaźnik zawilgocenia ścian w budynku.

W obrazie termowizyjnym widoczny jest nie tylko przebieg instalacji, ale także zawilgocenie ścian niewidoczne gołym okiem. Jest to bardzo przydatna funkcja, szczególnie przypadku przygotowywania dokumentacji zalaniowej dla ubezpieczyciela. Pozwala też bez wyciągania urządzenia do pomiaru wilgotności określić zalany obszar w budynku, przez co zmniejsza się pole poszukiwań nieszczelności. Mokre ściany zawsze będą chłodne, ponieważ woda parując wychładza je podobnie jak ludzi chłodzi pot.

Badanie termowizyjne wycieku – uwaga na pułapki

Proszę nie dać się wprowadzić w błąd osobom lokalizującym wycieki tylko za pomocą kamery termowizyjnej. To się może udać, ale w przypadku niewielkiego nawet podniesienia poziomu trudności takiej lokalizacji samo badanie kamerą termowizyjną nie pomoże. Jak wynika z mojego doświadczenia zawodowego bardzo często przyjeżdżamy znaleźć wyciek po osobie, która była przed nami z samą tylko termowizją. Koszt takiego badania około 400 zł, a wyniki praktycznie zerowe. Złe wrażenie Właścicieli nieruchomości po takim fachowcu jest tak duże, że reakcja na wyciągniętą przez nas kamerę jest wręcz alergiczna. Dostajemy wtedy zwykle raport, z którego nic nie wynika. Musimy sami raz jeszcze zrobić badanie według naszych wytycznych, które dostarczy rzetelnych informacji. To przykre, że tak się dzieje, ale legendarni fachowcy ( tj. Ci ci opowiadają legendy) są wśród nas.

.

Badanie termowizyjne wycieku wody

Czy możecie Państwo sami wypożyczyć kamerę termowizyjną i wykonać badanie mające na celu wskazanie nieszczelności instalacji w Państwa domu ? Moim zdaniem oczywiście, że jest to możliwe. Proszę jednak pamiętać, żeby nie porywać się z przysłowiową motyką na słońce. Jeżeli kamera jest wypożyczona z zakładu pracy to jej czułość ( rozdzielczość termiczna) i rozdzielczość optyczna powinny być zadowalające i dają szansę na dobre i skuteczne poszukiwanie wycieku. Zupełnie inaczej wygląda kwestia poszukiwania nieszczelności za pomocą kamer termowizyjnych dołączanych do telefonów lub wbudowanych w telefonach. To jest już trochę partyzanckie podejście do badań termowizyjnych. Takim sprzętem można znaleźć tylko duże wycieki i to najlepiej z instalacji ogrzewania podłogowego, ponieważ przebiega płytko pod posadzką. W czasie badania wycieku kamerą termowizyjną zobaczymy wiele ciepłych defektów termicznych jako potencjalne miejsce nieszczelności wybieramy tą plamę, która ma najwyższą temperaturę i tendencję do zwiększania swojej powierzchni.