WYKRYWANIE NAPŁYWU WODY GRUNTOWEJ I PRZYPOWIERZCHNIOWEJ

Wykonuję specjalistyczne usługi mające na celu poszukiwanie miejsc napływu wód przypowierzchniowych, gruntowych i wody deszczowej powodujących zawilgocenie i zalewanie parkingów podziemnych, piwnic oraz zawilgocenie ścian i murów.

Na początek warto wytłumaczyć pojęcia woda przypowierzchniowa i woda gruntowa. Woda przypowierzchniowa to wody znajdujące się bardzo płytko pod powierzchnią ziemi. Wody te pochodzą przede wszystkim z opadów atmosferycznych i są wykorzystywane przez rośliny. Wody przypowierzchniowe, inaczej zaskórne, są winne zawilgoceniom ścian w budynkach bez podpiwniczenia, gdzie niewłaściwie wykonano izolację fundamentów. Zdarzają się bardzo tajemnicze zawilgocenia ścian, których poziom wilgoci podnosi się i opada. Przez swoje wahania  poziomu wilgoci powodują duże wykwity na ścianach, wysolenia i odwarstwienia farby. Jestem w stanie za pomocą wiertnicy geologicznej i specjalistycznych barwników udowodnić, że woda pochodzi z poza budynku, a przyczyną zawilgocenia  może być niewłaściwa izolacja przeciwwodna fundamentu. Zwykle za takie zawilgocenia ścian obwinia się kanalizację, a jeżeli to jest kwestia wody napływającej z zewnątrz należy  szukać  zupełnie innego rozwiązania tego problemu. I właśnie na tym polega moja usługa, pomagam określić czy przyczyną zawilgocenia nie jest woda z zewnątrz.

Woda gruntowa to wody podziemne znajdujące się poniżej wody przypowierzchniowej, ich poziom nie jest tak bardzo uzależniony od opadów atmosferycznych jak wód przypowierzchniowych. Wody gruntowe jak i wody przypowierzchniowe odpowiedzialne są za okresowe zalewanie piwnic i parkingów podziemnych.

Wykonuję usługi mające na celu wskazanie, czy i z której strony napływa woda z poza budynku.  Badania takie wykonuję przez wykonanie otworów wiertnicą geologiczną i zalanie ich specjalistycznym barwnikiem UV. Dzięki temu można być pewnym, że zawilgocenie jest spowodowane wodą pochodzącą z poza budynku. Można także zlokalizować miejsce, gdzie izolacja przeciwwodna ścian i fundamentów jest uszkodzona.