Próby ciśnieniowe instalacji wodnych oraz CO

Próba ciśnieniowa instalacji

Jest to podstawowe badanie wykonywane przy lokalizacji wycieków wody oraz diagnostyce szczelności rur wodnych zarówno w budynkach jak i na otwartej przestrzeni. Dobrze wykonana próba ciśnieniowa to podstawowa wiedza o tym w jakim stanie są badane instalacje. Bez prawidłowo wykonanej próby ciśnieniowej, praktycznie nie ma badania lokalizacji wycieku wody. Instalacje wodne przed oddaniem do użytku, także poddawane są testom ciśnieniowym. Każde badanie i każda instalacja ma swoje ciśnienie i specyfikę pomiaru. Niestety samo podłączenie manometru do instalacji nie robi próby ciśnieniowej – o błąd pomiarowy jest bardzo łatwo, a to może przynieść fatalne konsekwencje.

Badanie szczelności instalacji wodnej w budynku

Próby ciśnieniowe w budynkach można podzielić na dwie kategorie : te wykonywane przed oddaniem budynku do użytkowania i na próby wykonywane w momencie, kiedy szukamy przyczyny zawilgocenia ścian lub kapania wody. Wykonujemy obydwa badania. Nie przeszkadza nam nadzór inspektorski ( w sumie to fajnie, jak ktoś stoi przy nas, przynajmniej jest z kim porozmawiać ), oraz inwestorski. Sprawdzamy pracę instalatorów, monterów i innego hydraulicznego bractwa. W temacie próby ciśnieniowych mamy ogromne doświadczenie i jesteśmy w stanie poradzić sobie z diagnostyką każdej instalacji wodnej.

Próba ciśnieniowa instalacji wody zimnej

Specjalizujemy się w wykonywaniu próba szczelności instalacji zimnej wody w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych. Próby szczelności instalacji wykonujemy zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania oraz odbioru robót budowlanych. Bardzo ważne jest uwzględnienie w czasie wykonywania prób zaleceń producentów materiałów z jaki wykonana została badania instalacja. Badanie szczelności instalacji zimnej wody daje odpowiedź na pytanie czy rury wodnej i ich połączenia są szczelne. Pozwala to wykluczyć lub potwierdzić szczelność instalacji. W przypadku stwierdzonego ubytku wody, czyli stwierdzeniu nieautoryzowanego wyjścia wody z układu konieczne jest poszukiwanie miejsca nieszczelności – a tym zajmujemy się profesjonalnie codziennie.

Próba szczelności instalacji wody ciepłej

Badanie szczelności instalacji CWU w budynku jednorodzinnym lub mieszkaniu to podstawowe badanie diagnostyczne w poszukiwaniu wycieku wody. Próba szczelności tej instalacji musi zostać właściwie przygotowana, tak aby uniknąć błędu pomiarowego. Jak wynika z mojego doświadczenia zawodowego około 70 % wszystkich wycieków wody pochodzi z instalacji wody ciepłej. Prawidłowo wykonana próba pozwoli w prosty sposób zweryfikować jaka instalacja jest nieszczelna, a to daje nadzieję na szybkie rozwiązanie cieknącego problemu w domu.

Próba ciśnieniowa instalacji grzewczej

Centralne ogrzewanie to obok instalacji wodnych drugie najpoważniejsze źródło zalań w budynkach mieszkalnych oraz przemysłowych. W przeważającej ilości przypadków nie ma potrzeby wykonywania prób ciśnieniowych instalacji CO, ponieważ ewentualne spadki ciśnienia są widoczne na manometrach na kotłach gazowych. Jeżeli spadek ciśnienia został zarejestrowany przez kocioł i prawdopodobnie spowodował jego wyłączenie to opcję są dwie. Pierwsza to sprawdzenie szczelności kotła, a druga to wyciek wody z instalacji. Największym problem wycieków z CO jest fakt, że potrafią być bardzo niewielkie, przez co stają się niediagnostyczne. W przypadku bardzo niewielkich nieszczelności zalecamy użycie uszczelniaczy chemicznych do instalacji. Więcej o uszczelniaczach na mojej stronie http://uszczelniacze.net/

Badanie szczelności instalacji CO z grzejnikami

Próba szczelności instalacji grzewczej trójnikowej czyli instalacji, gdzie nie ma rozdzielacza poszczególnych obiegów grzewczych wymaga solidnego przygotowania. Praktycznie nie ma możliwości wykonania wiarygodnego badania szczelności podłączając do takiej instalacji manometr z marszu i badając spadek ciśnienia. Najważniejsze to wykonać wiarygodną i pozbawioną błędu pomiarowego próbę ciśnieniową. Badanie wykonuje się tym samym sprzętem, co próby ciśnieniowe instalacji wodnych, jedyna różnica to czas wykonywania próby, który może być dłuższy niż w przypadku instalacji wodnych.

Pomiar szczelności instalacji ogrzewania podłogowego

Zakładam, bardzo optymistycznie, że układ ogrzewania podłogowego ma swój rozdzielacz z belkami zasilania i powrotu wody z instalacji. Na każdej z belek dokręcone są rury poszczególnych obiegów ogrzewania podłogowego. Zastosowanie takiego układu instalacji pozwala na sprawdzenie zarówno hurtem jak i osobno poszczególnych obiegów grzewczych. Jeżeli zachodzi konieczność prób ciśnieniowych instalacji ogrzewania podłogowego, to największy sens ma odkręcanie rur poszczególnych obiegów i wykonywanie prób ciśnieniowych każdego obiegu grzewczego z osobna. W przypadku większej ilości obiegów zastosować należy większą ilość manometrów. Na badanie każdego biegu należy przeznaczyć około godziny czasu. Wyniki takiego pomiaru są bardzo wiarygodne.

Manometr wzorcowany

Próby ciśnieniowe instalacji wodnych wykonujemy tylko wzorcowanymi urządzeniami pomiarowymi – czyli manometrami posiadającymi świadectwo wzorcowania. Używamy urządzeń o klasie dokładności 0,6 ( wartość ta określa tolerancję błędu pomiarowego wyniku badania w zakresie 0,6 % na plus lub minus ) Średnica tarczy manometru to 16 cm, czyli manometr jest bardzo dokładny. Precyzyjny sprzęt pomiarowy daje pewność, że pomiar będzie bardzo dokładny i możliwe będzie zarejestrowanie bardzo niewielkich ubytków wody z instalacji. Tak się składa, że nie wszystkie wycieki moja taką siłę, że potrafią wyrwać śmiegiełko na wodomierzu, przeważająca większość to niewielkie ubytki wody, konieczne do diagnozowania za pomocą czułych manometrów.

Protokół próby szczelności

Dokument potwierdzający wykonanie próby szczelności. Zawiera podstawowe informacje gdzie, kto, kiedy i z jakim wynikiem wykonał próbę ciśnieniową jakiej instalacji, w jakim miejscu. Dokument jest oczywiście podpisany przez osobę, która była odpowiedzialna za wykonane pomiary. Praktycznie każde nasze badanie szczelności instalacji jest zakończone sporządzeniem protokołu próby szczelności.