Próby ciśnieniowe instalacji

Próby ciśnieniowe instalacji Śląsk tel. 731 925 925

Manometr wzorcowany Śląsk tel. 731 925 925

Próba ciśnieniowa Katowice tel. 731 925 925

Próba ciśnieniowa Sosnowiec tel. 731 925 925

Próba ciśnieniowa Bielsko Biała tel.731 925 925

Specjalizuję się w wykonywaniu prób ciśnieniowych instalacji wewnątrz budynków. Wykonuje wszystkie rodzaje prób szczelności instalacji, wszystkie one wykonywane są zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowalnych oraz zaleceniami producentów materiałów z jakich wykonana została badana instalacji.

Próba ciśnieniowe instalacji wody zimnej – podstawowe badanie diagnostyczne wykonywane w celu ustalenia czy wyciek ma miejsce z instalacji wody zimnej w budynku. Wszystkie próby ciśnieniowe wykonuję manometrami wzorcowanymi z aktualnymi świadectwami wzorcowania. Instalacja wody zimnej praktycznie nie wymaga przygotowania dla wykonania próby ciśnieniowej.

Próba ciśnieniowa instalacji wody ciepłej – badanie spadków ciśnienia w instalacji CWU w budynku ma na celu sprawdzeni czy instalacja zasilania ciepłej wody oraz instalacja cyrkulacji są szczelne. Próba zawsze przeprowadzona zostaje manometrem wzorowanym. Dla instalacji CWU przed wykonaniem próby zalecane jest nie używanie ciepłej wody.

Próba ciśnieniowe instalacji CO – badanie mające na celu wskazanie spadku ciśnienia w instalacji grzewczej. Próba ciśnieniowa wykonywana tylko manometrem wzorcowanym. W przypadku niewielkich wycieków ( widocznych np. na przestrzeni tygodnia lub miesiąca) nie jest możliwe wykonanie takiej próby. Instalacja CO przed wykonaniem prób musi zostać przygotowana do badania. Na 24 godziny przez wykonaniem badania instalacja musi zostać wyłączona, aby ostygnąć.

Manometry wzorcowane – wszystkie manometry jakie posiadam to, manometry wzorcowane, klasa dokładności 0,6, średnica tarczy 160 mm. Każdy manometr posiada ważne świadectwo wzorcowania. Na ten moment posiadam dziesięć manometrów wzorcowanych  – jestem w stanie wykonać dziesięć prób ciśnieniowych instalacji w tym samym czasie, co wydatnie skraca czas oczekiwania na wynik badań (np. w przypadku prób ciśnieniowych poszczególnych obiegów ogrzewania podłogowego).

Protokół próby szczelności – każda wykonywana przeze mnie próba szczelności zakończona jest wykonaniem protokołu próby szczelności. Zawiera od informacje w jakim celu, gdzie, kto i z jakim wynikiem wykonywał próbę szczelności. Krótki, rzeczowy opis wykonanych prac.

Próba ciśnieniowa – Próba szczelności instalacji to podstawowe badanie diagnostyczne instalacji wodnych pozostających w czasie pracy pod ciśnieniem roboczym. Próby szczelności wykonuje  w budynkach dla instalacji wody zimnej, wody ciepłej oraz instalacji centralnego ogrzewania. Nie wykonuję prób szczelności przyłączy wodnych, rurociągów zewnętrznych oraz zewnętrznych instalacji grzewczych.

Próby ciśnieniowe obiegów ogrzewania podłogowego, podłogówki – jestem w stanie wykonać próby ciśnieniowe 10 obiegów grzewczych w tym samym czasie. Badania takie mają na celu wskazanie nieszczelnego biegu ( obiegów ) instalacji grzewczej.  W przypadku, kiedy wiem, który bieg jest nieszczelny jest mi dużo łatwiej przeprowadzić diagnostykę lokalizacji wycieku wody. Mam wypracowane swoje metody badawcze, które pomagają mi w lokalizacji wycieków z ogrzewania podłogowego.

Próba ciśnieniowa instalacji wodnej w budynku.  Wykonuję wszystkie próby odbiorcze instalacji oraz próby szczelności nowopowstałych  przyłączy wodociągowych. Wszystkie kontrole szczelności instalacji wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowalnego, Rozporządzeniami Ministerstw oraz zaleceniami Instytutu Techniki Budowalnej.  Badanie szczelności instalacji zakończone jest wykonaniem protokołu próby szczelności.

Próba ciśnieniowa instalacji centralnego ogrzewania. Wykonuje próby ciśnieniowe instalacji grzewczych tylko w budynkach. Nie przeprowadzam prób szczelności zewnętrznych sieci grzewczych. Próba ciśnieniowa instalacji grzewczej w budynkach wykonane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami. Po zakończeniu prób sporządzam protokół szczelności instalacji.

Protokół próby ciśnieniowej. Jest to najważniejszy dokument podsumowujący wykonane prace pomiarowe.  Jest kilka wzorów wykonywania protokołów szczelności ze względu na to jaka instalacja była testowana i kto jest zleceniodawcą prac. Wykonuję próby ciśnieniowe i protokoły prób szczelności instalacji dla rzeczoznawców ,biegłych sądowych oraz stron , które mogą zostać użyte jako   dowody w sprawach spornych.

Usługi wykonuję na terenie województwa śląskiego

Śląsk :

Miasta : Katowice, Gliwice, Zabrze, Bielsko Biała, Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Tychy, Jaworzno, Jastrzębie Zdrój, Mysłowice Żory, Tarnowskie Góry, Racibórz, Wodzisław Śląski, Mikołów, Cieszyn, Żywiec, Pszczyna, Skoczów, Ustroń, Wisła

Zagłębie :

Miasta : Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin

Próba ciśnieniowa instalacji wodnych

 Pompa do prób ciśnieniowych i manometr. Dwa niezbędne elementy każdej próby ciśnieniowej.

Manometr wzorcowany, klasa dokładności 0,6

Jeżeli manometr to tylko wzorcowany , o klasie dokładności 0,6. 

Próba ciśnienia, manometr wzorcowany z rejestratorem.

Rejestrowany pomiar ciśnienia wody w instalacji.

W związku  z tym, że coraz więcej wycieków wody spowodowanych jest wahaniami ciśnienia, proponuję wykonanie usługi zapisu przebiegu badania na papierze pomiarowym. Urządzenie graficzne podłączone jest to manometru wzorcowanego i w takim tandemie mierzy i zapisuje wahania ciśnienia wody w instalacji na ciągu kilku godzin.  

W nocy, kiedy pobór wody jest znacznie mniejszy, ciśnienie w sieci wodociągowej wzrasta. Jeżeli w budynku nie ma regulatora ciśnienia, reduktora ciśnienia – wysokie ciśnienie uderza w instalacje. Przyjąć należy, że ciśnienie niszczące w sieci wodnej na instalacji wewnątrz budynków to 5 bar. Jak wykazały moje pomiary wartość ta jest w nocy znacznie przekraczana. Cierpią na tym baterie, kocioł gazowy, a przede wszystkim połączenia rur. Najwyższy poziom ciśnienia jaki zarejestrowałem w ciągu nocy to skok do poziomu 13 bar. 

Rejestracja poziomu ciśnienia wody pozwala udowodnić miejscowym wodociągom, kto jest winien zalania domu. Może to być także dowód w sprawie sądowej.

C:\Users\Kate\Desktop\rejestrator ciśnienia.jpg

Manometr z rejestratorem ciśnienia. 

Usługi wykonuję na terenie Śląska.

Miasta : Katowice, Gliwice, Zabrze, Bielsko Biała, Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Tychy, Jaworzno, Jastrzębie Zdrój, Żory, Racibórz, Wodzisław Śląski, Cieszyn

Oraz Zagłębia

Miasta : Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin

Pompa do prób ciśnieniowych

Pompa do prób ciśnieniowych