W przypadku chęci pozbycia się uporczywych i trudnych do usunięcia zapachów z mieszkań warto pomyśleć o ozonowaniu mieszkania. Taka usługa nie kosztuje wiele, a daje sporo korzyści. Zapraszam do artykułu, gdzie postaram się opisać pomocne zagadnienia dla osób zainteresowanych ozonowaniem.

Czym właściwie jest ten ozon ?

Ozon o wzorze chemicznym O₃, to odmiana tlenu składająca się z jego trzech atomów . W przeciwieństwie do tlenu, którym oddychamy (O₂), ozon posiada niestabilną strukturę, co czyni go silnym utleniaczem. Oznacza to, że ozon ma silną tendencję do odbierania elektronów od innych atomów lub cząsteczek. Dzieje się tak ze względu na niestabilną strukturę ozonu, która składa się z trzech atomów tlenu połączonych ze sobą wiązaniami chemicznymi. Jeden z tych atomów tlenu posiada niesparowany elektron, co czyni go bardzo reaktywnym i chętnym do połączenia się z innym atomem lub cząsteczką, aby uzyskać stabilną konfigurację elektronową.

Gdzie i jak powstaje ozon ?

Wyróżniamy dla sposoby na powstanie ozony naturalny i sztuczny, w urządzeniach, które nazywają się ozonatorami.

Sposób naturalny :

W stratosferze:

Głównym źródłem ozonu w atmosferze jest promieniowanie ultrafioletowe (UV) emitowane przez Słońce. Promieniowanie UV rozbija cząsteczki tlenu (O₂) na pojedyncze atomy tlenu (O). Te pojedyncze atomy tlenu następnie łączą się z cząsteczkami tlenu, tworząc ozon (O₃).

Ten proces zachodzi w stratosferze, na wysokości około 15-50 km nad powierzchnią Ziemi. Warstwa ozonu w stratosferze jest bardzo ważna, ponieważ chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem UV, które może powodować raka skóry, zaćmę i inne problemy zdrowotne. Kiedyś dużo mówiło się o dziurze ozonowej, teraz nikt już o tym nie wspomina.

2. W troposferze:

Ozon może również powstawać w troposferze, czyli najniższej warstwie atmosfery. Dzieje się tak na kilka sposobów:

  • Wyładowania atmosferyczne: Podczas burz wyładowania atmosferyczne (błyskawicę) wytwarzają energię, która rozbija cząsteczki tlenu w troposferze. Te pojedyncze atomy tlenu następnie łączą się z cząsteczkami tlenu, tworząc ozon.
  • Zanieczyszczenia: Niektóre zanieczyszczenia powietrza, takie jak tlenki azotu (NOx) i lotne związki organiczne (LZO), mogą reagować ze sobą w świetle słonecznym, tworząc ozon. Ten ozon troposferyczny jest szkodliwy dla zdrowia i może powodować smog.

Sposób sztuczny :

W pomieszczeniu stawia się urządzenia produkujące ozon, które popularnie nazywa się ozonatorem.

Na jakiej zasadzie działa ozonator ?

Ozonator to urządzenie, które wytwarza ozon (O₃) z tlenu (O₂) zawartego w powietrzu. Istnieje kilka różnych typów ozonatorów, ale wszystkie one działają na tej samej podstawowej zasadzie.

Najczęstszym typem ozonatora jest ozonator wykorzystujący wyładowania koronowe. W tym typie ozonatora powietrze jest przepuszczane przez komorę zawierającą dwie elektrody. Elektrody te są poddawane wysokiemu napięciu, co powoduje powstanie wyładowań koronowych. Wyładowania te rozbijają cząsteczki tlenu (O₂) na pojedyncze atomy tlenu (O). Te pojedyncze atomy tlenu następnie łączą się z cząsteczkami tlenu, tworząc ozon (O₃).

Ozonator może również wytwarzać ozon za pomocą innych metod, takich jak:

  • Fotoliza: W tym procesie promieniowanie ultrafioletowe (UV) rozbija cząsteczki tlenu na pojedyncze atomy tlenu, które następnie łączą się z cząsteczkami tlenu, tworząc ozon.
  • Elektroliza: W tym procesie prąd elektryczny rozbija cząsteczki wody (H₂O) na tlen (O₂) i wodór (H₂). Tlen następnie łączy się z cząsteczkami tlenu, tworząc ozon.

Jakie korzyści daje ozonowanie mieszkań ?

Dezynfekcja pomieszczeń: Ozonowanie można stosować do dezynfekcji mieszkań, domów, biur, placówek medycznych, hoteli i innych miejsc. Jest to skuteczny sposób na usunięcie nieprzyjemnych zapachów, takich jak dym papierosowy, zapachy kuchenne i zapachy zwierząt. Ozonowanie może również pomóc w zapobieganiu alergiom i chorobom.

Dezynsekcja: Ozonowanie można stosować do dezynsekcji pomieszczeń i przedmiotów w celu zwalczania owadów, takich jak pluskwy, karaluchy i komary. Ozonowanie jest skutecznym sposobem na pozbycie się owadów i ich jaj.

Oczyszczanie powietrza: Ozonowanie można stosować do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń, takich jak smog, pyły i lotne związki organiczne (LZO). Ozonowanie może pomóc w poprawie jakości powietrza w pomieszczeniach.

Jak przebiega ozonowanie ?

Ozonowanie jest przeprowadzane za pomocą specjalnego urządzenia zwanego generatorem ozonu. Generator ozonu wytwarza ozon z tlenu zawartego w powietrzu. Ozon jest następnie wprowadzany do pomieszczenia lub na przedmiot, który ma być dezynfekowany lub dezynsekowany. Ozon wnika we wszystkie zakamarki pomieszczenia i zabija drobnoustroje. W zależności od poziomu czynnika jaki ozonowanie ma usunąć cały proces może trwać od 1 godziny do kilku godzin. Bardzo duże znaczenia ma kubatura pomieszczeń jakie poddane zostaną działaniu ozonu.

Jakie należy zachować środki ostrożności przy ozonowaniu ?

Należy jednak pamiętać, że ozon może być szkodliwy dla zdrowia w wysokich stężeniach. Dlatego ważne jest, aby stosować go zgodnie z instrukcjami i unikać nadmiernego narażenia. Osoby z chorobami układu oddechowego, kobiety w ciąży i małe dzieci powinny skonsultować się z lekarzem przed poddaniem się terapii ozonowej. Ozon jest niestabilny i ulega rozkładowi w ciągu 30-60 minut po wyłączeniu generatora. Należy jednak pamiętać, że ozon może być szkodliwy dla zdrowia w wysokich stężeniach. Dlatego ważne jest, aby opuścić pomieszczenie przed rozpoczęciem ozonowania i wrócić do niego dopiero po upływie co najmniej 60 minut od jego zakończenia.

Przed rozpoczęciem ozonowania należy również upewnić się, że generator ozonu jest używany zgodnie z instrukcją producenta.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ozonowaniu, polecam skonsultować się z specjalistą w naszej firmie – IWO tel. 731 923 923

Więcej o ozonowaniu na naszej stronie – https://wyciek.pl/osuszanie-i-ozonowanie/

Dziękuję za lekturę

Pozdrowienia

Maciej Krysztafkiewicz