Lokalizacja wycieków wody z instalacji wodociągowej Górny Śląsk

Wykrywanie wycieków wody z instalacji hydrantowej Górny Śląsk

Lokalizacja wycieków z instalacji przeciwpożarowej Górny Śląsk

Wykonuję usługi lokalizacji wycieków wody z instalacji podziemnej na Górnym Śląsku. Moja praca polega na precyzyjnym wskazaniu miejsca nieszczelność rur pod ziemią. Wyciek z rurociągu wodnego można wykryć za pomocą trzech podstawowych metod badawczych. Wykrywam wycieki z instalacji podziemnych na terenie Górnego Śląska.

Lokalizuję wycieki z instalacji wodociągowej za pomocą korelacji cyfrowej ( korelator cyfrowy)

Szukam nieszczelności z rurociągów podziemnych za pomocą geofonu ( mikrofon gruntowy)

Wykrywam wycieki wody z podziemnych instalacji przeciwpożarowych za pomocą gazu znacznikowego

Połączenie wszystkich trze metoda badawczych gwarantuje skuteczne i precyzyjne wykrywanie wycieków wody z podziemnych instalacji wodociągowych.