Lokalizacja wycieków wody z instalacji wodociągowej Górny Śląsk

Wykrywanie wycieków wody z instalacji wodociągowej Górny Śląsk

Wykrywanie wycieków wody z rurociągu podziemnego Górny Śląsk

Lokalizacja wycieków wody z rurociągu podziemnego Górny Śląsk

Wykrywanie wycieków wody z instalacji hydrantowej Górny Śląsk

Lokalizacja wycieków wody z instalacji hydrantowej Górny Śląsk

Lokalizacja wycieków wody z wodociągu Górny Śląsk

Wykrywanie wycieków wody z wodociągu Górny Śląsk

Wykonuję usługi lokalizacji wycieków wody z podziemnych instalacji wodociągowych na terenie Górnego Śląska

Wykorzystuję do lokalizacji wycieków pod ziemną następujące metody badawcze :

– korelację cyfrową

– badanie nasłuchowe mikrofonem gruntowym czyli geofonem

– badanie szczelności instalacji gazem znacznikowym

Połączenie wszystkich trze metod badawczych przynosi najlepsze rezultaty – możliwe jest najbardziej precyzyjne wskazanie miejsca nieszczelności z instalacji podziemnej