Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji
Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji
Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji
Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji

Cennik usług

 

Jestem płatnikiem VAT 23 %. Wszystkie podane ceny są cenami netto.

 

Dojazd na miejsce badania - 70 gr za kilometr ( 1,4 zł liczone w jedną stronę )

Żory – Katowice – 35 km x 1,4 zł = 49 zł netto

Nie ukrywam kosztów dojazdu w usłudze ! Wszystko zawsze jasno przedstawiam w zestawieniu kosztów prac.

 

Inspekcja kamerą termowizyjną - 350 zł za godzinę pracy kamery . Dla przykładu koszt wykrycia nieszczelności instalacji podłogowej około 300 – 400 zł

Inspekcja kanalizacji od 300 zł za wykonanie inspekcji – wykrycie wycieku wody z kanalizacji to średnio 300 – 500 zł

Mycie rur kanalizacyjnych przed inspekcją  + od 100 zł

Próby szczelności instalacji wodnych ( woda zimna i ciepła) - 125 zł na każdą instalację, badanie wykonane manometrami wzorcowanymi, zakończone sporządzeniem protokołu próby szczelności badanej instalacji . Komplet prób ciepła i zimna wody to 250 zł 

Próba szczelności instalacji CO – 150 zł, badanie wykonane manometrem wzorcowanym, próba zakończona wykonaniem protokołu próby szczelności.

Próby szczelności kanalizacji od 300 zł

Badania szczelności kanalizacji barwnikami UV – koszt barwnika 15 zł za 10 gram, wypożyczenie latarki 5 zł za tydzień.  Zwykle wystarcza 40 – 50 gram barwnika na diagnostykę instalacji

Próby szczelności przyłączy wodnych do nowych budynków – 400 zł – badanie zakończone wykonaniem protokołu próby szczelności

Próba szczelności instalacji gazem znacznikowym - od 400 zł ( ceny mogą być różne ze względu na wielkość instalacji -  maksymalnie jest to 800 zł ). Średnio koszt badania gazem wynosi 500 zł

Pomiary wilgotności posadzki metodą CM – 250 zł

Mycie i płukanie instalacji CO - od 400 zł

Mycie i płukanie instalacji wody pitnej – od 400 zł

Usuwanie płytek bez niszczenia  od 100 zł za sztukę.

Zadymianie kanalizacji – od 400 zł

 

Wszystkie podane ceny są cenami netto  + VAT 23 %

 

ZAWSZE WYSYŁAM ZESTAWIENIE KOSZTÓW BADANIA DO AKCEPTACJI DLA KLIENTA.

Maciej Krysztafkiewicz  18 lutego 2019 r