Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji
Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji
Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji
Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji

Gaz znacznikowy

 

gaz znacznikowyWYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI GAZEM ZNACZNIKOWYM.

Jest to jedna z najbardziej skutecznych technik wykrywania wycieków z instalacji wodnych zarówno w instalacjach wewnętrznych jak wycieków na zewnętrznych sieciach wodociągowych. ...

więcej...

Inspekcje kanalizacji

 

inspekcje kanalizacjiINSPEKCJE TV KANALIZACJI

Wykonuje inspekcja rur kanalizacyjnych w zakresie średnic od 32 mm ( najmniejsza stosowana rura kanalizacyjna ) do 300 mm.

więcej...

Próby ciśnieniowe

 

próby ciśnieniowePRÓBY CIŚNIENIOWE

Próba ciśnieniowa jest podstawowym badaniem potwierdzającym wyciek wody z instalacji. Polega na badaniu wartości ciśnienia w instalacji po jej uprzednim zamknięciu, zaślepieniu i podłączeniu urządzenia...

więcej...

Próby szczelności kanalizacji

 

próby szczelności kanalizacjiPRÓBY SZCZELNOŚCI KANALIZACJI

Próby szczelności kanalizacji mają na celu identyfikację wycieku w instalacji odpływowej w momencie, kiedy inne instalacje w budynku zostały wyeliminowane jako źródła potencjalnego wycieku...

więcej...