Próba szczelności dymowa instalacji odpływowej polega na wprowadzeniu do rur kanalizacyjnych dymu znacznika, który wychodzi poza rury w miejscu uszkodzenia tej instalacji wskazując miejsce nieszczelności. Czy takie badanie jest bezpieczne dla domowników ? Jakie środki bezpieczeństwa należy przedsięwziąć ? Na te pytanie i więcej otrzymacie Państwo odpowiedzi w dalszej części artykułu.

Na czym polega próba szczelności dymem instalacji kanalizacyjnej ?

Badanie szczelności kanalizacji dymem polega na wprowadzeniu do instalacji odpływowej bezpiecznego dymu znacznika. Czynnik znaczący jest trwały (tzw. long life smoke) i wydostaje się z instalacji przez nieszczelności, dopiero stamtąd migruje stronę luk i otwartych przestrzeni w zabudowie łazienek lub innych pomieszczeń. Ta metoda badawcza nie jest pozbawiona błędy pomiarowego, ale duże nasze doświadczenie w jej stosowaniu pozwala ograniczyć jej błędy do minimum. Ważny jest czas od puszczenia dymu znacznika do jego pojawienia się w określnym punkcie pomieszczenia, rozkład instalacji, wcześniej wykonana inspekcja TV rur kanalizacyjnych. Wszystkie te informacje pozwalają na dobrą i skuteczną diagnostykę dymem. Do przeprowadzenia próby dymowej, w naszym przypadku, nie potrzebujemy korkowania kominów wentylacyjnych ani blokowania studzienek kanalizacyjnych. Posiadamy w każdym aucie diagnostycznym bardzo nowoczesną i ultra wydajne urządzenie do produkowania dymu znacznika – zadymiarka. Za pomocą giętkich węży w oplocie urządzenie łączone jest z dowolnym punktem odpływowym kanalizacji. Ogromna ilość dymu jaką produkuje wytwornica z łatwością wypełnia wszystkie odnogi instalacji. Badanie polega na obserwacji newralgicznych miejsc, w poszukiwaniu dymu. Całe badanie trwa do 15 do 60 minut.

Próba szczelności dymem bezpieczeństwo

Dym w wytwornicy produkowany jest z specjalnego płynu. Jest to roztwór bezpiecznych dla zdrowia i życia substancji chemicznych, na bazie wody. W 2008 roku została uchwalona i wprowadzona w życie Dyrektywa UE o płynach do produkcji dymu, oficjalnie Dyrektywa 2008/85/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia na rynek i stosowania płynów do produkcji dymu (ang. Directive 2008/85/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 2008 on the placing on the market and use of smoke generating fluids), która reguluje wprowadzanie na rynek i stosowanie płynów do produkcji dymu w Unii Europejskiej. Oznacza to, w praktyce, że wszystkie płyny stosowane do produkcji dymów w specjalnych generatorach muszą być certyfikowane przez odpowiednie służby w krajach UE.

Główne cele dyrektywy to:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników płynów do produkcji dymu poprzez ustanowienie wspólnych wymagań dotyczących ich produkcji, składu i oznakowania.
 • Ochrona zdrowia publicznego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji podczas spalania płynów do produkcji dymu.
 • Ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie negatywnego wpływu płynów do produkcji dymu na środowisko.

Dyrektywa określa:

 • Rodzaje płynów do produkcji dymu, objęte jej zakresem.
 • Wymagania dotyczące składu płynów do produkcji dymu, w tym dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych.
 • Wymagania dotyczące oznakowania płynów do produkcji dymu, w tym informacje o składzie, zagrożeniach i sposobie użycia.
 • Procedury oceny zgodności płynów do produkcji dymu z wymaganiami dyrektywy.
 • Ograniczenia dotyczące stosowania płynów do produkcji dymu, np. w miejscach publicznych.

Dyrektywa ma zastosowanie do:

 • Płynów do produkcji dymu przeznaczonych do użytku w teatrach, na koncertach, imprezach sportowych i innych wydarzeniach publicznych.
 • Płynów do produkcji dymu przeznaczonych do użytku w celach szkoleniowych i naukowych.
 • Płynów do produkcji dymu przeznaczonych do użytku w innych celach, np. w filmach i na planach zdjęciowych.

Mając na uwadze powyższe nie ma możliwości zatrucia dymem z generatora dymy, zadymienie jest bezpieczne dla domowników. Bezpieczeństwo przede wszystkim przy próbie szczelności dymem. Dym znacznik nie powoduje łzawienia, nie podrażnia skóry ani dróg oddechowych. Płyn w zbiorniku urządzenia – zadymiarki – nie jest trujący, ale nie należy do spożywać. Ważna informacja dla osób z alergiami i astmą – mogą one odczuwać czasowe dolegliwości

Dym znacznik nie pozostawia zapachu na tapicerowanych meblach, pościeli oraz ubraniach. W przypadku zadymienia pomieszczeń wystarczy je przewietrzyć, aby usunąć dym, wprowadzając klarowne powietrze.

W naszej firmie używamy sprawdzonego i certyfikowanego płynu, posiadającego atest PZH

płyn do zadymiania
Płyn do generatorów dymu stosowany przez naszą firmę

W wielu przypadkach diagnostycznych nie ma innej możliwości szukania nieszczelności jak tylko za pomocą metody dymowej. Więcej informacji o praktycznym zastosowaniu próby szczelności dymem instalacji kanalizacyjnej najdziecie Państwo w moim artykule https://wyciek.pl/zadymianie-kanalizacji/

W kwestii bezpieczeństwa przy stosowaniu metody dymowej należy wspomnieć o czujkach dymowych w przypadku pomieszczeń monitorowanych. Kontakt z dymem wywoła alarm. Należy o tym pamiętać i zadbać wcześniej o chwilowe wyłączenie monitorujących urządzeń przeciwpożarowych w trakcie wykonywania prób szczelności.