Kamera termowizyjna - narzędzie do lokalizacji wycieków wody

Kamera termowizyjna jako narzędzie pomiarowe do nieszczelności instalacji ciepłowniczej.

Jeżeli chodzi o duże wycieki wody z sieci ciepłowniczej to termowizja jest idealnym narzędziem pomiarowym. Z dużej odległości operator kamery jest w stanie wskazać miejsca o podwyższonej temperaturze, co wskazywać może na nieszczelność instalacji, z której wycieka czynnik grzewczy o wysokiej temperaturze.

Awaria sieci ciepłowniczej

Sezon grzewczy to zawsze czas podwyższonej awaryjności instalacji grzewczych. Wycieki pojawiają się nie tylko w instalacjach ogrzewania centralnego, ale także w podziemnych instalacjach ciepłowniczych. Takie wycieki różnią się skalą, ilością wypływającej wody oraz problematyczną naprawą, ale łączy je fakt, że stosuje się te same metody badawcze zarówno do wycieków z instalacji grzewczej jak ciepłowniczej. W obydwu przypadkach szukamy obszarów o podwyższonej temperaturze, co świadczy o miejscu wypływu ciepłej wody z instalacji.

Badanie termowizyjne do lokalizacji miejsca uszkodzenia rury ciepłowniczej

Oględziny termowizyjne polegają na zbadaniu temperatury na obszarze, gdzie przebiega pod ziemią instalacja ciepłownicza. Szukać należy obszarów o temperaturze wyraźnie wyższej niż pozostałe miejsca. Weryfikację takiego miejsca można wykonać geofonem (przez potwierdzenia lokalizacji występowania szumów wyciekowych) lub koparką przez dokopanie się do miejsca potencjalnej nieszczelności. Zwykle wypływ wody z podziemnej instalacji grzewczej liczony jest w dziesiątkach litrów gorącej wody na godzinę. Tak siła potrafi podnieść temperaturę powierzchni gruntu, co znacznie ułatwia badanie kamerą termowizyjną.

wyciek wody z instalacji ciepłowniczej.
Widoczny defekt termiczny na powierzchni chodnika
Wydeptana przez lokalsów ścieżka, jak widać są ciepłe plamy
Kolejne miejsce, gdzie mógł mieć miejsce wyciek ciepłej wody pod ziemią
Wiata śmietnikowa. Woda z nieszczelnej instalacji wpływała do studzienki widocznej na zdjęciu.
Rozgrzana pokrywa studzienki, gdzie wlewała się wody z nieszczelnej instalacji.