Obok lokalizacji wycieków wody zajmujemy się także odtykaniem instalacji odkurzacza centralnego. Jest to dość powszechny problem, który utrudnia codzienne funkcjonowanie wielu rodzinom. Jesteśmy w stanie pomóc. Na co dzień spotykamy się z kilkoma najczęstszymi przyczynami powstawania zatorów w rurach odkurzacza centralnego. Oto one :

Zatory w rurach odkurzacza centralnego mogą być spowodowane przez kilka czynników

Najczęstsze przyczyny:

  • Wciągnięcie przedmiotów: Podczas odkurzania łatwo jest przypadkowo wciągnąć przedmioty, które nie powinny znajdować się w odkurzaczu, takie jak zabawki, monety, chusteczki, włosy lub sierść zwierząt. Te przedmioty mogą utknąć w rurach i powodować zatory.
  • Zbieranie wody, błota lub substancji kleistych: Odkurzacze centralne nie są przeznaczone do zbierania wody, błota ani substancji kleistych. Te substancje mogą stwardnieć w rurach i powodować zatory.
  • Nadmierne gromadzenie się pyłu: Z biegiem czasu w rurach odkurzacza centralnego może gromadzić się kurz i inne zanieczyszczenia. Może to prowadzić do zwężenia światła rury i utrudniać przepływ powietrza, co może powodować zatory.
  • Problemy z instalacją: Nieprawidłowo zainstalowany odkurzacz centralny może być bardziej podatny na zatory. Na przykład rury mogą być źle połączone lub zbyt dużo kolan instalacji, co przyczynia się do powstawania miejsc, gdzie wciągnięte przedmioty z łatwością blokują się.

Inne możliwe przyczyny:

  • Uszkodzenie rur: Rury odkurzacza centralnego mogą zostać uszkodzone przez gryzonie, owady lub inne zwierzęta. Mogą one również ulec uszkodzeniu z powodu prac budowlanych lub innych czynników zewnętrznych.
  • Zatkany separator cyklonowy: Separator cyklonowy to część odkurzacza centralnego, która oddziela kurz i inne zanieczyszczenia od powietrza. Jeśli separator cyklonowy jest zatkany, może to powodować spadek mocy ssania i zwiększać ryzyko zatorów.

Jesteśmy w stanie pomóc. Nie naprawiamy instalacji, nie serwisujemy jednostek centralnych – odtykamy zatory w rurach.