Zalany sufit zalane ściany co robić

Przedstawiam plan działania w przypadku wykrycia mokrych ścian lub mokrego sufitu w swoim domu lub mieszkaniu. Jest to sprawdzony w akcji gotowy plan postępowania w sytuacji kryzysowej. Podzieliłem go na dwie części co zrobić w przypadku zawilgocenia sufitu oraz ścian.

W przypadku, kiedy pojawiło się zalanie lub zawilgocenie sufitu:

 1. Można z dużą pewnością sądzić, że przyczyną jest nieszczelność instalacji w mieszkaniu powyżej. W takim przypadku należy jak najszybciej powiadomić właściciela mieszkania piętro wyżej lub osoby obecnie tam mieszkające o zaistniałej szkodzie. Pora dnia lub nocy nie ma znaczenia, trzeba dbać o swoje.
 2. Przede wszystkim należy zamknąć zawory zimnej oraz ciepłej wody odcinające wodę do mieszkania. Do wyjaśnienia przyczyny zalania nie powinny być one otwierane lub otwierane tylko do napełnienia spłuczki i zebrania wody do celów bytowych.
 3. Należy dokładnie obejrzeć wszystkie zakamarki i kąty łazienki i kuchni mieszkania piętro wyżej w celu poszukiwania potencjalnych źródeł napływu wody.
 4. Warto zrobić wywiad z mieszkańcami, kiedy była ostatnia kąpiel lub pranie. Być może uszkodzona jest instalacja odpływowa.
 5. Koniecznie należy powiadomić administrację budynku lub zarządcę nieruchomości.
 6. Bardzo ważne jest sporządzenie dokumentacji zdjęciowej zarówno w swoim mieszkaniu jak i podczas wizyty w mieszkaniu piętro wyżej.

W przypadku, kiedy pojawiło się zawilgocenie ścian.

 1. Konieczne jest wykonanie inspekcji sufitów oraz wszystkich ścian w mieszkaniu w poszukiwaniu śladów zawilgocenia. Mokre ściany mogą być wynikiem nieszczelności w Państwa mieszkaniu lub woda mogła migrować z mieszkania powyżej lub obok.
 2. Należy zamknąć zawory wody ciepłej lub zimnej doprowadzające wodę do mieszkania. Obserwować stan zawilgocenia ścian. Powiadomić sąsiadów z górnego piętra, dolnego oraz mieszkających obok o problemach z zawilgoceniem ścian.
 3. Wykonać oględziny łazienki oraz kuchni – czy wszystkie widoczne rury oraz zawory nie są mokre i czy nie widać potencjalnego źródła napływu wody.
 4. W przypadku powiększających się wykwitów zalaniowych na ścianach konieczne jest powiadomienia administracji lub zarządy budynku o kłopotach z wodą.
 5. Zawsze proszę dokumentować stan zawilgocenia ścian, wykonane próby i badania.

Jeżeli przyczyna napływu wody nie zostanie znaleziona, konieczne będzie wezwanie specjalistycznej firmy diagnostycznej takiej jak nasza https://wyciek.pl/. Wykwalifikowana ekipa przeprowadzi diagnostykę oraz naprawi nieszczelność.