Wyciek miał miejsce na instalacji wody zimnej.

Ciśnienie spada, gaz znacznikowy pojawia się na powierzchni posadzki, ale jest niespodzianka w rurze jest wkręt ! Na powierzchni rury nie widoczny bo celowo ścięty.

Film wykonany podczas wykonywania próby ciśnieniowej manometrem wzorcowanym. Spadek ciśnienia wskazuje na wyciek.

Widoczen uszkodzenie na powierzchni rury. Krawek plastiku, który wyszedł przywkręcaniu wkręta

Zardzewiały wkręt wewnątrz rury 

Instalacja po naprawie