Wyciek miał miejsce na osiedlu mieszkaniowym. Wstępną diagnostykę przeprowadziły, ma moje życzenie, miejscowe wodociągi. Seria prób ciśnieniowych wykazała, że ubytki wody miały na instalacji zasilania jednego z bloków. Tak duże ograniczenie obszaru wyszukiwać pozwoliło na szybkie i sprawne wykrycie wycieku.

Gaz znacznikowy został wpuszczony do instalacji przez przyłącze wewnątrz budynku..

Całe badanie trwało około 15 minut, gaz pojawił się na powierzchni kostki. Loklizacja bezbłędna.
Instalację naprawiały lokalne wodociągi