Wyciek miał miejsce w garażu, przy zewnętrznej ścianie budynku

Metoda wykrycia: – nie było wyjścia wyciek musiał tam być 🙂

Wyciek miał miejsce na zgrzewie

Proszę zauważyć ile wody jest pod posadzką