Proszę spojrzeć na zdjęcia. Jeszcze nigdy nie widziałem tak zalanej posadzki, ściany w połowie domu przy powierzchni wylewki były wilgotne. Zapytacie Państwo jak to możliwe, jak silny był wyciek ?  Otóż, wylewka była świeża, bo wylana była zaledwie 4 tygodnie przed moim przyjazdem, dziura w rurce ogrzewania podłogowego też nie była tragicznie wielka, ale połączenie wody w wylewce z wodą z wycieku dało fatalne rezultaty. Wylewka nie wysychała, a zawilgocenie przeniosło się na ściany.
Plamy na powierzchni wylewki to silne zawilogocenia

Pomieszczenie widoczne na zdjęciach było najbardziej zawilgocone.

Widoczne są bąble z gazem znacznikowym. Najciekawsze jest to, że w miejscu wycieku wylewka nie była bardziej zawilgocona niż na pozostałej powierzchni w newralgicznym pomieszczeniu

Wyciek na rurze PEX. Chłopy od wylewek przebili rurę stalowym prętem siatki zbrojeniowej.

Metoda wykrycia wycieku – gaz znacznikowy