Zlecenie obejmowało diagnostykę sieci ( linia wodociągu oraz przyłączy do budynków)
Badanie wykonane zostało korelatorem cyfrowym oraz mikrofonem gruntowym
Wykonana została także detekcja sieci podziemnej ( przebieg rur – przyłączy nie był do końca znany)
Wskazanie przebiegu jednego z przyłączy do budynków

Pulpit korelatora cyfrowego. W elipsie wskazanie sugerujące miejsce wycieku wody z instalacji