Film przedstawiający wyciek po zalaniu instalacji wodą 

Wyciek miał miejsce na instalacji wody zimnej – na zasilaniu ogrodu. Instalacja wykonana została około 15 lat temu z rurek stalowych.

Stalowa rura, uszkodzenia miało miejsce  na kolanku

Próba ciśnieniowa w piwnicy budynku

Wyciek w całej krasie, instalacja zalana wodą