Ewidenty wyciek z kanalizacji, okresowe zalewanie pomieszczeń pod łazienką na piętrze. W tej kwestii nawet prób nie zrobiłem
Metoda badawcza – inspekcja kamerą inspekcyjna
Inspekcja kanalizacji kamerą inspekcyjną

Krótki film z przebiegu inspekcji głównego pionu.
Chłopaki z serwisu pieca, poszłi po bandzie, przewiercili się przez pion z kablem od czujnika temperatury zewnętrznej

Trzeba było trochę rozmontować ciekawostek, żeby zobaczyć czy to rzeczywiście dziura w pionie zalewała kotłownie

Dziura jak się patrzy

Dziury cd