Witam

Tym razem kanalizacja. Bardzo ciekawy przypadek, ale może zacznę od początku.

Właściciele domu zauważyli problemy ze spływaniem wody, dlatego użyli kreta ( moim zdaniem kret robi instalacji więcej złego niż dobrego ). Uważam, że był to zbieg okoliczności, ale w ciągu następnych 2 – 3 dni na  ścianach w przedsionku budynku pojawiły się mokre plamy. I w tym momencie pojawia się moja skromna osoba. Próby ciśnieniowe instalacji nie wykazują spadków ciśnienia więc podejrzenie pada na kanalizację. W czasie mojej pierwszej wizyty, robię inspekcje, ale małą kamerą – rury są bardzo zanieczyszczone, przeprowadzenie inspekcji nie jest możliwe.

Zawilgocenie na ścianach w przedsionku

Jak się okazało, kanalizacja zerowa nie przebiega w fundamentach tylko bardzo płytko pod wylewką, ponieważ jeśli byłaby głębiej nie byłoby spadku do studzienki kanalizacyjnej w ulicy.

Niestety pojawia sie burza z bardzo silnym opadem deszczu i wszelkie prace na zewnątrz odłożylismy  na kolejne spotkanie.

W czasie mojej drugiej wizyty otwarłem otwór rewizyjny w rurze odpływowej.Jak widać na zdjęciu otwór był całkowicie zatkany i to tłumaczyłoby problemy z odpływem wody i potrzebę użycia kreta.
To tłumaczyłoby też przyczynę podniesienia poziomu wody w rurach, a zatem możliwość wycieku wody na zewnątrz instalacji.

Tak wyglądał otówr rewizyjny rury kanalizacyjnej.

Niestety konieczne było czyszczenie rur przez małe WUKO. Operacja czyszczenia dała świetny wynik. Rury została dokładnie umyte i możliwe było przeprowadzenie inspekcji TV rur kanalizacji zerowej.

Po wykonaniu czyszczenia rur, mokre plamy na ścianach zaczęły szybko wysychać, to potwierdzałoby moja hipotezę, o wycieku z instalacji kanalizacyjnej jako przyczynie zawilgocenia ścian.
Inspekcja nie wykazała, poważnych defektów instalacji, jedynie co zwróciło moją uwagę to deformacja rury. Według relacji Właściciela budynku,budowlańcy na pewno nie zakładali uszczelek do do rur instalacji zerowej… 
Kamera inspekcyjna

Jedyne co zwróciło moją uwagę to widoczna deformacja rury. 
Z ciekawostek dodam, że widoczna deformacja rury, zlokalizowana jest w bezpośredniej bliskości przedsiona budynku, gdzie ściany zostały zawilgocone.
Tyle. Pozdrowienia