Witam

Tytuł mówi wiele. Wyciek z instalacji CO, instalacja wykonana z rur PEX, brak rozdzielaczy, wszystko ciągnięte trójnikami.

Ten konkretny wyciek pojawił się nagle, w ciągu 1 nocy. Zalał sufit pomieszczenia poniżej i spowodował wyłączenie kotła z powodu niskiego ciśnienia wody w układzie.

Pierwotny plan przewidywał zalanie instalacji uszczelniaczem Multiseal 30 E. Tak też zrobiłem. Zalałem, początkowo wyciek ustał, ale po kilku godzinach wyciekowy spadek ciśnienia na kotle dalej był widoczny.

Plan awaryjny, zakładał wykrycie wycieku wody. Tak też zrobiłem. Łatwo nie było, ale dałem radę.

Zapraszam na moje strony internetowe

Lokalizacja przecieków wody – WYCIEK.PL

Osuszanie budynków i mieszkań po zalaniach – OSUSZ.TO

Naprawa cieknących kotłów CO – USZCZELNIACZE.NET

Ogólny widok miejsca, gdzie był wyciek.

Trójnik instalacji był pęknięty

Wyciek na trójniku instalacji CO