Film przedstawia wypływ gazu znacznikowego, po wykryciu i lokalizacji wycieku w instalacji CWU.