Wyciek miał miejsce w nowowybudownym obiekcie magazynowo-handlowym.

Wszystko zafugowane, wymalowane a tu nagle mokre ściany i nie była to woda technologiczna…

Metoda badawcza – gaz znacznikowy

Wzorowe miejsce pracy

Miejsce wycieku

Widoczny wyciek, bańki z gazem
Bańki z gazem cd

Zawilgocenia ścian
Zwilgocenia ścian cd