Właściciele domu doskonale wiedzieli, który obieg ogrzewania był uszkodzony. Należało tylko wskazać miejsce wycieku …

Metoda wykrycia wycieku : badanie kamerą termowizyjną

Weryfikacja : badanie nasłuchowe

Wyraźnie widać, że rurka jest pęknięta wzdłużnie – czyli przemrożenie instalacji

Miejsce wycieku, wody