Wyciek na instalacji ciepłej wody.
Wykryty gazem znacznikowym.
Właściciel postanowił, że sam znajdzie miejsce uszkodzenia instalacji i zaczął poszukiwania na własną rękę w pierwszej łazience, gdzie na ścianach było najwięcej zawilgoceń. Wyciek miał jednak miejsce w łazience nr 2 ….

Wyciek zlokalizowałem na łączeniu cyrkulacji  i ciepłej wody

Zbliżenie usterki

Pierwsza łazienka …..