Wycieki miały miejsc na obiegach instalacji ogrzewania ściannego

Wykonałem próby ciśnieniowe i wykryłem dwa wycieki.

Dopadło mnie zapelnie gardłą i krtani – badanie dokończył Michał z firmy Infraskan

W elipsie widoczny wyciek z uszkodzonego wężyka ogrzewania ściennego

Próby ciśnieniowe instalacji
Plątanina przewodów pod rozdzielaczem. Widoczne miejsce wycieku