Wyciek miał miejsce na instalacji wykonanej w systemie GENOVA.
Metoda lokalizacji wycieku – gaz znacznikowy
Instalacja po naprawie

Uszkodzona część instalacji

Ogólny widok na miejsce uszkodzenia instalacji