Wyciek miał miejsce na plastikowej krzywce systemu HEP2O.

Plan działania.

Próba szczelności – zimna woda spadek ciśnienia.

Gaz znacznikowy

Naprawa – wykonana przez firmę, która wykonywała instalacje

Krótki film pokazujący jak wzrastło stężenie gazu w miejscu uszkodzenia instalacji
Próba szczelności

Widoczny uszkodzony gwint

Inne ujęcie uszkodzenia
Uszkodzona krzywka w ścianie