Witam

Teść chciał pomóc i postawił ściankę w systemie suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych na podłodze, gdzie było ogrzewanie podłogowe. Wygląda na to, że nikt mu nie powiedział, że pod posadzką czają się bardzo warażliwe na uszkodzenie i spowodowanie wycieku rury PEX. Było lato, nikt ogrzewania nie sprawdził. Przyszedł płytkarz zrobił łazienkę i nadszedł ten dzień, kiedy instalacja została napełniona wodą i wtedy pociekło, przecieki były na całym suficie pod łazienką. Przeciekała lampa w kuchni, z sufitu w kilku miejscach kapało.

Na zdjęciach poniżej widać tylko jedną nieszczelność. Zwykle jest tylko jeden wyciek, niestety Właściciel domu, zadzwonił do mnie następnego dnia z informacją, że pomimo wykonanej naprawy nadal leje z sufitu. Druga nieszczelność została wykryta kamerą termowizyjną, ale nie było to jednoznaczne i pewne skazanie, powiedziałbym raczej, że oparte na domysłach i logicznym połączeniu niedokońca pokrywajacych się oznak wycieku.

Wyciek z ogrzewania podłgowego wykryty za pomocą kamery termowizyjnej. Na powierzchni podłogi widoczny obszar o podwyższonej temperaturze – miejsce wycieku wody.

Łazienka, gdzie uszkodzona została instalacja ogrzewania podłogowego

Zbliżenie miejsca widocznego na termogramie, wyciek ma miejsce dokładnie w zaznaczonym na zdjęciu obszarze