Wyciek na ciepłej wodzie. Instalacja z rur stalowych. Oczywiście trzeba było wyciągnąć wannę

Metoda badawcza gaz znacznikowy

Trzy ujęcia tej samej, uszkodzonej rury.

.