Wykonałem próby ciśnieniowe instalacji zasilania oraz odpływu instalacji małego basenu.

Nieszczelność miała miejsce na instalacji zasilania.

Instalacja odpływowa zabezpieczona została w czasie wykonywania próby gumowymi korkami rozprężnymi.

Próba szczelności instalacji odpływowej

Próba szczelnosci instalacji odpływowej. W odpływie na dnie znajduje się gumowy korek rozprężny

Próba ciśnieniowa instalacji zasilania