Wykonuje bardzo dużo prób ciśnieniowych zarówno instalacji CO jak i instalacji wodnych. Próby wykonuję bardzo czułymi manometrami, a aktualnymi świadectwami wzorcowania. Każda próba ( oczywiście na życzenie), zakończona jest wykonaniem protokołu próby szczelności.

Próba ciśnieniowa instalacji CO

Próba ciśnieniowa instalacji CO, próba wykonana z grzejnikami.

CO

Znowu CO