Wszystkie instalacje w budynku zostały sprawdzone. Brak spadków ciśnienia. Została jedynie instalacja odpływowa.

Zastosowałem metodę obserwacji poziomu lustra wody.

Korek rozprężny w studzience ściekowej.

Lejemy wodę do instalacji przez opłwy pod prysznicem

Mamy poziom wody. Kontrola poziomu lustra wody.

Niestety lustro wody obniżało się.