Należało sprawdzić czy wyciek ma miejsce z pionów zasialnia mieszkań, w budynku wielorodzinnym, czy w zasilania tychże pionów.
Operacja udała się, uszkodzona część instalacji została wykryta
Pomiar ciśnienia

Podłączenie manometrów do logotermy

Widoczny spadek ciśnienia na jednym z manometrów