Zaobserwowano spadek ciśnienia na instalacji CO.

Brak zawilgoceń na ścianach, ogrzewanie podłogowe w całym dość dużym domu

1. Wykonałem próby szczelności na wszystkich rozdzielaczach
2. Zidentyfikowałem rozdzielacz z nieszczelnym obiegiem
3. Wykonałem próby ciśnieniowe wszystkich obiegów na newralgicznym rozdzielaczu
4.Zidentyfikowałem nieszczelny obieg
5.Wskazałem miejsce nieszczelności

Metoda wykrycia wycieku

Kamera termowizyjna + gaz znacznikowy

Spadek ciśnienia na rozdzielaczu, gdzie podpięty był uszkodzony obieg
Nieszczelny obieg ogrzewania podłogowego

Pozostałe pętle ogrzewania były szczelne