Wyciek miał miejsce na instalacji zimnej wody. Spowodowany był defektem fabrycznym

Fragment rury, na której miał miejsce wyciek. Ścianka po stronie adresu strony jest cieńsza i właśnie tam powstało pęknięcie. 

Uszkodzony fragment rury. 

Miejsce wycieku wody