Wyciek miał miejsce w nowowybudownym obiekcie magazynowo-handlowym.

Wszystko zafugowane, wymalowane a tu nagle mokre ściany i nie była to woda technologiczna…

Metoda badawcza – gaz znacznikowy

Wzorowe miejsce pracy

Miejsce wycieku

Widoczny wyciek, bańki z gazem
Bańki z gazem cd

Zawilgocenia ścian
Zwilgocenia ścian cd

Wyciek miał miejsce na plastikowej krzywce systemu HEP2O.

Plan działania.

Próba szczelności – zimna woda spadek ciśnienia.

Gaz znacznikowy

Naprawa – wykonana przez firmę, która wykonywała instalacje

Krótki film pokazujący jak wzrastło stężenie gazu w miejscu uszkodzenia instalacji
Próba szczelności

Widoczny uszkodzony gwint

Inne ujęcie uszkodzenia
Uszkodzona krzywka w ścianie

Przedstawiam nagrany przeze mnie materiał filmowy pokazujący jak beztroski naród to zbrojarze.

Temat dotyczy wylewki schodów i bijania prętów oporowych przy pierwszym schodzie

Pręty powodowały zatykanie się instalacji odpływowej.