Witam

Bardzo rzadka przyczyna wycieku wody. Wyciek miał miejsce wewnątrz budynku na przyłączu wodnym pomiędzy wodomierzem w garażu a kotłownią. Bardzo często zdarzają się wycieki, ale na zewnątrz pomiedzy studzienką licznikową a zaworem głównym.

Przyczyną wycieku było pęknięte kolanko fi 32.
Metoda badawcza – próba szczelności gazem znacznikowym.

Uszkodzone kolanko rury PE

Pęknięte kolanko

Miejsce uszkodzenia instalacji