Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji
Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji
Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji
Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji

Wyciek wody z instalacji CWU, jest to najliczniejsza grupa wycieków wody. Duża ilość wycieków jest spowodowana, tym że instalacja poddawana jest kurczeniu i rozszerzaniu pod wpływem ciepłej wody jako medium przenoszącego dużą dawkę energii.

Lokalizacja wycieków na instalacji ciepłej wody w budynkach  z reguły nie nastręcza większych trudności. Najpierwszym narzędziem do wykrywania nieszczelności  jest kamera termowizyjna. Proste badanie termowizyjne zwykle wskazuje miejsce wycieku wody jako defekt termiczny , ciepłą plamę na badanych powierzchniach.  W drugiej kolejności można użyć gazu znacznikowego, jeżeli badanie kamerą nie przyniosło wymiernych rezultatów.  Trzecim badaniem możliwym do przeprowadzenia  jest nasłuch mikrofonem gruntowym. Przy trzech metodach badawczych poprawna diagnostyka nieszczelnej instalacji nie jest trudnym zadaniem.

Lokalizowanie wycieków ciepłej wody z rurociągów na zewnątrz opiera się na tych samych zasadach, jak wykrywanie wycieków na instalacji CWU wewnątrz budynków. Na zewnątrz wycieki są z reguły bardziej obfite i fakt, że rurociąg spoczywa 1,5 metra pod ziemią nie jest przeszkodą do lokalizacji wycieku prostą metodą termowizyjna.