Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji
Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji
Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji
Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji

Wycieki wody z instalacji ppoż. to trudne do znalezienia wycieki z instalacji podziemnych znajdujących się w bezpośredniej bliskości obiektów przemysłowych lub handlowych. Wyciek wody z takiej instalacji może być różnej wielkości, dlatego warto wykonać próby szczelności instalacji hydrantowej. Ze względu na to, że instalacje pożarowe wykonane są przede wszystkim z rur PE, fakt, że do sieci podłączone są hydranty generujące szum - metody korelacji cyfrowej, badania loggerami oraz nasłuchu mikrofonem gruntowym często zawodzą – jedyną pewną metodą  lokalizacji przecieku wody instalacji ppoż jest próba szczelności  gazem znacznikowym. Metoda ta polega na wpuszczeniu gazu do badanej instalacji przeciwpożarowej i uzbrojeniu się w ogromną dawkę cierpliwości, do czasu, kiedy gaz znacznikowy pojawi się na powierzchni gruntu.  Pojawienie się gazu na badanej powierzchni jest równoznaczne ze wykryciem miejsca wycieku wody, . Badanie gazem trwa zwykle od 2 do 6 godzin jest to uzależnione od lokalizacji przebiegu instalacji, zawilgocenia gruntu, poziomu zamrożenia gruntu, pokrycia - bitumy lub kostka. Jeżeli jest przeciek wody to na pewno go znajdę !