Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji
Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji
Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji
Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji

Nazywam się Maciej Krysztafkiewicz, jestem właścicielem firmy TERMEO. Specjalizuje się w wykrywaniu wycieków wody z wszelkich możliwych instalacji za pomocą gazu znacznikowego oraz innych metod w tym elektroakustycznych, nasłuchowych oraz badań termowizyjnych.

Proponuje Państwu najpełniejszy zestaw usług związanych z wykrywaniem wycieków wewnątrz budynków. Zajmuje się wykrywaniem wycieków z instalacji wodnych ( ciepła i zimna woda), instalacji grzewczych oraz instalacji odpływowych czyli kanalizacji.

 W przypadku wycieków wody zlokalizowanych w budynkach oferujemy :

  1. wykonanie prób ciśnieniowych wszystkich instalacji - badanie zakończone jest wykonaniem protokołu próby szczelności
  2. badania termowizyjne
  3. próby szczelności instalacji gazem znacznikowym
  4. pomiary wilgotności ścian, zarówno inwazyjne jak i bezinwazyjne do 30 cm w głąb badanej powierzchni
  5. badania szczelności kanalizacji - próby ciśnieniowe kanalizacji, zadymianie kanalizacji, wykrywanie nieszczelności gazem znacznikowym, wykrywanie nieszczelności czynnikiem UV oraz barwnikami spożywczymi.
  6. inspekcje rur kanalizacyjnych prefesjonalnymi kamerami inspekcyjnymi o długości przewodu 16m oraz 30 m.
  7. inspekcje rur kanalizacyjnych kamerą z ruchomą głowicą
  8. detekcje miejsc uszkodzenie instalacji kanalizacyjnej powodujące wydobywanie się odorów z instalacji.
  9. naprawę uszkodzonej instalacji ( sam nie wykonuje tego typu prac, zlecam je zaprzyjaźnionym firmom)
  10. pomoc w przygotowaniu dokumentów dla ubezpieczalni
Wycieki z sieci zewnętrznych, wycieki z instalacji hydrantowych, wycieki z przyłaczy wodociągowych budynków, wyciek z instalacji wodociągowych. ( poza budynkami)

Specjalizuje się w wykonywaniu prób szczelności instalacji zewnętrznych gazem znacznikowym ( zewnętrzne instalacje hydratowe, linie zasilania itp ). Metoda ta pozwala na bardzo dokłądną lokalizację  nieszczelności, bez względu na poziom szumów zewnętrznych czy porę dnia. Na życzenie klienta wykonuję także badania loggerami szumów oraz korelacją cyfrową. Wykryje każdą nieszczelność instalacji zewnętrznej !

 Pochwalić się muszę swoją wysoką wykrywalnością w lokalizowaniu nieszczelności instalacji różnego typu. 98 % wycieków jakie podjałem się znaleźć wykryłem, wskazałem miejsce wycieku wody z instalacji. W ciągu ostatniego roku ( piszę te słowa 11.2016 r) nie wykryłem przyczyny zawilgocenia ścian tylko w dwóch przypadkach. Nie wykryłem dlatego, ponieważ wyciek przestał być aktywny w trakcie prowadzonych prac. 

Moje zasady

Szanuję swoich klientów i ich własność. Klient na bieżąco jest informowany o planie i stopniu zaawansowania prowadzonych prac.

Jestem zawsze na czas – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, o każdym spóźnieniu powiadamiam klienta odpowiednio wcześniej.

Zarówno prowadzący badanie jak i hydraulicy to osoby niepalące, co więcej, nie domagamy się filiżanki kawy lub herbaty.a (wszystko przywozimy ze sobą ), naszym zadaniem jest znalezienie wycieku i usunięcie go.

Sprzątam po swojej pracy, zabezpieczam miejsce badania tak, aby było bezpieczne dla innych użytkowników.

Ubezpieczenie

Moja firma jest ubezpieczona na wypadek strat materialnych jakie mogą powstać u klienta w wyniku naszej działalności. Woda jest żywiołem a o wypadek i zniszczenia nietrudno, dlatego dla spokoju ducha swojego i swoich klientów wszystkie prace jakie wykonuje objęte są ubezpieczeniem. Wgląd do polisy oraz suma ubezpieczenia do wiadomości moich klientów.

Z poważaniem

Maciej Krysztafkiewicz