Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji
Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji
Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji
Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji

Próby szczelności kanalizacji mają na celu identyfikację wycieku w instalacji odpływowej w momencie, kiedy inne instalacje w budynku zostały wyeliminowane jako źródła potencjalnego wycieku. Badanie szczelności kanalizacji mają też na celu wykrycie nieszczelności instalacji, kiedy inspekcja kamerą nie przyniosła efektów.

Badanie szczelności kanalizacji za pomocą wody. Badanie poziomu lustra wody. Instalacja jest zatkana korkiem rozprężnym  a następnie napełniona wodą. Jeżeli lustro wody zacznie opadać oznacza, to że instalacja kanalizacyjna jest nieszczelna

Próba ciśnieniowa kanalizacji gazem znacznikowym. Badanie ma na celu wskazanie obszaru  w budynku jak i na otwartej przestrzeni, gdzie instalacja jest nieszczelna. Badanie odbywa się jak badania szczelności instalacji wodnych.

Badanie szczelności kanalizacji za pomocą barwników spożywczych oraz barwników UV.  Są to moje ulubione badania, szczególnie te barwnikami spożywczymi w celu wykrycia nieszczelności instalacji odpływowej. Podstawa badania jest prosta, zalewamy instalację kolorami i obserwujemy czy i gdzie pojawi się zabarwiona woda. Badanie kanalizacji barwnikami UV jest bardzo skuteczną metodą identyfikacji wycieku z instalacji odpływowej.

Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej za pomocą zadymiania. Jest to szczególnie skuteczna technika w przypadku prac przy wykryciu nieszczelności kanalizacji powodującej przedostawanie się nieprzyjemnego zapachu do pomieszczeń wewnątrz budynków.