Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji
Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji
Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji
Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji

Próba ciśnieniowa jest podstawowym badaniem potwierdzającym wyciek wody z instalacji. Polega na badaniu wartości ciśnienia w instalacji po jej uprzednim zamknięciu, zaślepieniu i podłączeniu urządzenia pomiarowego – manometru.  Prawie wszystkie próby ciśnieniowe wykonuję wodą, dlatego wyniki badania są widoczne stosunkowo szybko, a sama próba ciśnieniowa jest bardzo wiarygodna.

 

Do prób ciśnieniowych używam tylko wzorcowanych manometrów ( świadectwo wzorcowania do wglądu dla moich klientów ) o bardzo dużej czułości pomiaru. Posiadam manometry kontrolne model 311.10 o średnicy tarczy 160 mm, klasa dokładności 0,6. Na życzenie klienta po zakończonej próbie przygotowuje protokół próby szczelności, który jest bardzo ważną częścią dokumentacji dla ubezpieczyciela. 

Próba ciśnieniowa instalacji wodnej – podstawowe badanie, potwierdzające wyciek w instalacji wodnych w budynku

Próba ciśnieniowa instalacji centralnego ogrzewania – podstawowe badanie potwierdzające wyciek wody z instalacji CO, w tym poszczególnych obiegów ogrzewania podłogowego.

Próba ciśnieniowa instalacji kanalizacyjnej  - jedna z możliwych metod identyfikacji wycieku z instalacji odpływowej.

Próba ciśnieniowa instalacji hydrantowej – podstawowe badanie mające na celu wskazanie części instalacji nieszczelnej instalacji  ppoż.

Próba  ciśnieniowa instalacji wodociągowych – badanie mające na celu odbiór nowych instalacji wodociągowych, badanie mające na celu wskazanie fragmentu instalacji  z wyciekiem wody.